Mūsų Tėvas danguje – 2019.04.19

Jėzus sako: Melskitės taip:
Tėve mūsų, kuris esi danguje…
Evangelija pagal Matą 6, 9

Dievas yra meilės Dievas. JIS kovoja dėl to, kad galėtų mylėti mus ir kad mes mylėtume JĮ. JIS yra tobulas, o mes esame tik žmonės, nesame šventi ar tobuli. Dėl to ir mūsų meilė nėra tokia besąlyginė, tačiau netobula ir ribota.
Kaip mus myli Dievas, rašoma 1 laiške Korintiečiams, 13:
Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.
Nuostabūs žodžiai! Kartu su Jėzumi jie tapo tiesa: Dievo meilė buvo parodyta visiems žmonėms. JIS buvo Dievo atvaizdas, Dievo meilės atvaizdas. JIS padarė tai, ko mes negalėtume: iš tobulos, nesavanaudiškos meilės JIS žengė ant kryžiaus, tik dėl Tavęs ir dėl manęs, tik todėl, kad JIS mus besąlygiškai ir neribotai myli. JIS atidavė save už mus, kad mes turėtume gyvenimą ir kad galėtume sutikti Dievą. Tam, kad būtų atsiskaityta už mūsų kaltes ir kad mes amžinąjį gyvenimą galėtume turėti jau dabar. JIS yra meilė ir JAME nėra jokio šešėlio. JIS yra šviesa.
Kuomet Jėzus gyvena mumyse, JIS gali mus formuoti ir padaryti Dievo atspindžiu. Tik tam reikia labai daug kantrybės ir jėgų. Tada mes mokomės atleisti, ir JIS paima mūsų kartėlį bei keršto troškimą. JIS padaro mus kantriais. JIS atskleidžia, kaip JIS regi kitus žmones ir mes mokomės JO žvilgsnio.
Visa pavyksta tik kartu su JUO. Tu gali būti dešimtkart perskaitęs Bibliją, netgi išmokęs ją mintinai: iš to maža naudos. Tik gyvenimas kartu su Jėzumi leidžia mums tapti naujais žmonėmis.
Dievo meilė keičia. Kai priimame ją, Dievas mumyse kažką pakeičia. Tai – JO buvimo pasekmė: džiaugsmas, beribis džiaugsmas. Viltis mums patiems ir kitiems žmonėms. Kantrybė sau ir kitiems. Ramybė, plati kaip srovė. O prie viso to ir žinojimas: Aš esu mylimas, aš esu norimas, aš esu pageidaujamas! Tikrai, Dievo meilė mums reiškia tai, ką saulės šviesa reiškia gėlėms.

Dėkoju, Tėve! Tu pamilai mane, kuomet manęs dar net nebuvo. Žinojai visas mano dienas ir galvojai: Šitą aš myliu, šito aš noriu! Kaip gera turėti tokį Tėvą ir Dievą!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*