Mūsų šviesa naktyje – 2019.03.19

Tauta, gyvenusi tamsoje,
išvydo didžią šviesą,
gyvenusiems nevilties šalyje
užtekėjo šviesybė.
Tu išaukštinai tą tautą,
suteikei jai didį džiaugsmą.
Tavo akivaizdoje jie džiūgauja
lyg pjūties džiaugsmu,
lyg dalydamiesi grobiu.
Izaijo 9, 1–2

Taip vyksta susitikus su Jėzumi: tie, kurie gyvena tamsoje, nevilties šalyje, išvysta didžią šviesą – patį Jėzų. Ten, kur JIS, karaliauja džiaugsmas, didis džiaugsmas, ir žmonės džiaugiasi tarsi piratai vertingu grobiu.
Kadangi Jis sulaužė priešo lazdą, ant savo pečių JIS sulaužo ir priespaudos jungą – esame laisvi!
Net ir sudėtingose situacijose mus apima Jo džiaugsmas, jei tik leidžiame Jam būti Viešpačiu. Tada Jo džiaugsmas persmelkia mūsų širdį, o baimė ir nerimas išnyksta. Kaip mums gerai, kad atėjo Jėzus! Jo vilties šviesa pripildo mus!
Ir mes norime šią šviesą nešti į pasaulį! Žmonės laukia vilties, šviesos, kūno ir sielos išgelbėjimo! Jie buvo taip dažnai nuvilti, jie švaisto laiką nenaudingiems dalykams, kenčia vienatvę, depresiją ir blogą nuotaiką. Jie pavargę nuo išnaudojimo, šantažavimo ir tuščių dalykų vaikymosi. Mes norime parodyti jiems, kad Jėzus yra pasaulio šviesa, gyvenimo pilnatvė, džiaugsmas net ir kančioje, parama ir jėga, ramybė ir saugumas.
Senas poetas rašė: Jėzus yra džiaugsmas visose kančiose… Ir taip tikrai yra: nors tikrai kenčiame ir turime savų sunkumų, Jėzus mumyse yra stipresnis. Su Juo mes įveikiame pasaulį ir visus išbandymus bei kančias, jei tik laikomės į Jį stipriai įsikibę. JIS mus perves ir galiausiai pasiims į savo prieglobstį, o mes šlovinsime Jį amžinai. JIS yra mūsų džiaugsmo priežastis. JIS gyvena mumyse ir suteikia mums džiaugsmo nepaisant kančių.
Tik mūsų senas, storas „Aš“ to nenori. Jis nori grįžti į Egiptą ir skurdžiai vergauti srėbdamas skystą viralą. Tas „Aš“ nenori sekti Jėzumi, bet jaudinasi ir baiminasi. Mūsų senasis „Aš“ nori gyventi, bet mūsų „Aš“ Jėzuje turi jį nuskandinti, kad džiaugsmas galėtų prasiveržti.

Ačiū, Jėzau, Tu man toks geras! Tu gyveni mano širdyje ir mane apšviesti, duodi vilties ir džiaugsmo net kančiose. Su Tavimi jaučiuosi saugus ir užtikrintas. Dėkoju!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*