JIS yra išganytojas – 2019.03.08

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Evangelija pagal Joną 3, 16

Jėzus yra vienintelis Dievo sūnus. Dievas Jį davė, atsiuntė Jį iš dangaus į žemę, atidavė Jį į žmonių rankas. JIS pasirinko Jėzų kaip nekaltą auką, kad visos žmonių kaltės galėtų būti atpirktos ir taip būtų nugalėta mirtis. Jėzus atliko Savo misiją: Jis mirė už mus ant kryžiaus, kaip tarpininkas, tam, kad mums nebereikėtų to iškentėti.
Kodėl Dievas taip labai myli pasaulį, kad atiduoda Savo vienintelį sūnų, negalime šito suprasti. Tegalime tai priimti ir tuo tikėti. Bet kad Jis, Jėzus, yra vienintelis mūsų išgelbėjimas nuo pasmerkimo, tuo mes PRIVALOME patikėti, jeigu nenorime pražūti. Anksčiau ar vėliau kiekvienam ateina pabaiga, kur jo iliuzijų pasaulis pasibaigia. Kada nors kiekvienas susiduria su savomis kaltėmis. Kada nors vis tiek ateina ta riba, kurios pats vienas įveikti nebegali. O pabaigoje visuomet tykoja mirtis, kurios dar nei vienas neišvengė. Tai kur gi tuomet dingsta tas žmonių pasitikėjimas ir pranašumas?
Mirtis yra atlygis už nuodėmes, už atitolimą nuo Dievo, už Dievo ignoravimą. Mirtis reiškia žlugimą. Tai yra pabaiga, riba, kur niekas nebegali padėti, kur kažkas yra stipresnis, kur pralaimėjimas ir siaubas pagauna žmogų. Blogai, kuomet turi pasiduoti mirčiai, neturėdamas jokio gelbėtojo!
Net ir religija tuomet nebebūna paguoda. Tai tėra tik tradicijos, prie kurių šliejamasi, taip pat – Dievo ir kažko “anapus” įsivaizdavimas. Tik Jėzaus asmuo gali iš tikrųjų išgelbėti. JIS gyvena ir ieško santykio su žmogumi. Kas kabinasi į JĮ, tas yra išgelbėtas. Ne tik “anapus”, bet amžinasis gyvenimas prasideda jau čia ir dabar, kai tik mes pripažįstame ir priimame Jėzų kaip gyvąjį Dievą. JIS ieško santykio su mumis, o koks bus mūsų atsakymas? Jeigu ištarsime JAM, gelbėtojui ir atpirkėjui, “taip”, jeigu atnešime JAM savas kaltes, kurios mus slegia, tuomet būsime išgelbėti nuo pražūties.
JIS, Jėzus, yra gyvasis Dievas, kuris išgelbsti kiekvieną, atveriantį širdį JAM, JUO tikintį bei pasitikintį.
Skaityk Evangelijas! JIS yra žmogus, kuriuo mes galime pasitikėti. JIS yra gelbėtojas iš visų kalčių, poreikių ir mirties. JIS yra išganytojas, atpirkėjas, Kristus ir Mesijas. Tik JIS gali išgelbėti.

Dėkoju, Jėzau! Tu esi šalia!! Visai šalia manęs. Noriu įsileisti Tave į savo širdį ir gyvenimą tam, kad išgelbėtum mane iš nuodėmių, kančios, mirties ir pražūties. Noriu priklausyti Tau. Suteik man amžinąjį gyvenimą, kuris prasideda jau dabar! Garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu pripildai mano širdį dangiškuoju džiaugsmu, Tu išlaisvini mane, paimi mano naštą ir suteiki man ramybę. Dėkoju!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*