Šventieji – 2018.10.02

Per tikėjimą protėviai gavo gerą liudijimą.
Žydams 11, 2
Laiško žydams 11 skyrius  – tai puikus Dievo šventųjų sąrašas. Abraomas, Dovydas, Danielius, Jeremijas Senajame Testamente ir Zacharijas, Simonas, Ona, Marija, Petras, Paulius, Jonas Naujajame Testamente, tada galime paminėti didžiuosius iš Jėzaus bendruomenės istorijos: Augustinas, Pranciškus, Martynas Liuteris, John Wesley, Hudson Taylor, Billy Graham, motina Teresė … Daug yra tų, kurie savąjį kelią nuėjo su Dievu ir rado pilnatvę danguje!
Jie yra nuostabūs pavyzdžiai, į kuriuos mes mielai lygiuojamės. Jie skatina mus eiti tikėjime į priekį.
Jie yra Dievo šventieji, jie stovi dabar prieš Jo sostą ir Jį garbina. Jie patys yra nusižeminę kaip Jėzus ir nenori sau jokios garbės; – jie sako, kad tik atliko savo pareigą. Jie visi nurodo į Jėzų, Gelbėtoją, Karalių, Ganytoją, Dievo Sūnų. Jie nenori būti garbinami, nes jie nori visą garbę atiduoti Jėzui. Jie nenori padėkos, nes ji priklauso Jėzui. Jie nenori būti užtarėjais, nes Jėzus yra TAS Užtarėjas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir mus užtaria. Jie žino: Jėzus yra viskas, ko mums reikia. Daugiau nieko nereikia. Jie yra savo Ganytojui be galo dėkingi!
Dievo šventieji padrąsina mus, imtis dalykų, kurie mums atrodo pernelyg dideli. Štai, vienas, kuris imasi didelės labdaros organizavimo, pradeda mažais tikėjimo žingsneliais, kurie tampa vis didesni. Kitas žino, kad yra pašauktas į Afriką. Dar kitas be misionieriškos draugijos keliauja į Pietų Amerikos džiungles. Arba mama, kuri savo namuose auklėja vaikus ir keičia gyvenimus. … Sąrašas ilgas. Todėl turėk drąsos, pradėk įgyvendinti viziją, kurią iš Jo gavai! Pašvęsk gyvenimą šiai svajonei! Bet visada pasitikint VIEŠPAČIU ir visada, kiekvieną žingsnį žengiant su Juo. Taip tampama tikėjimo didvyriu.
Skyrius užbaigiamas 12, 1: Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų…
Na, ar tai nėra stimulas mums!
O Jėzau, aš mąstau apie savo patogumus! Atleisk!! Tu įdėjai man į širdį dalykus, kurie vos ne prapuolė. Prašau, aš noriu iš naujo įkvėpti drąsos ir imtis šių dalykų, su Tavo pagalba tikrai pasiseks! Taip VIEŠPATIE, aš priklausau Tau ir noriu eiti Tavo keliu. Amen.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*