Veikiantis Dievas – 2018.06.27

Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta … .
Apaštalų darbų 4, 31
Tokia yra galinga malda! Dreba sienos! Dievas yra kartu ir JIS reaguoja, kai žmonės vieningai jį šlovina, meldžiasi, atsiveria Jam ir nori skelbti Jėzų. Taip, tokioje bendruomenėje Jis jaučiasi gerai ir veikia pranokdamas bet kokius lūkesčius.
Jeruzalės miesto viršininkai priešinosi Jėzaus žiniai. Jiem leido suimti Petrą su Jonu ir įmesti juos į požemį. Bet viršininkai nerado nieko, dėl ko galėtų juos nubausti. Taigi juos išleido ir uždraudė skelbti Jėzaus vardą. Tačiau mokiniai nenorėjo klausytis vyresniųjų, bet tik paklusti Dievui.
Sugrįžę į bendruomenę, jie visi vieningai meldėsi. Jie meldė stiprybės ir drąsos skelbti Kristaus žodį, jie prašė: „Ištiesk savo ranką, kad Tavo šventojo Sūnaus Jėzaus vardu įvyktų gydymai, ženklai bei stebuklai!“ Dievas atsakė nedideliu žemės drebėjimu ir visi buvo pripildyti Šventosios Dvasios bei laisvai, be jokių kliūčių skelbė Dievo žodį. Tikinčiųjų bendruomenė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Jie buvo vieningi dėl Viešpaties Kristaus. Kokia jėga slypi šioje vienybėje! Bažnyčia kasdien augo ir atsitiko daug ženklų bei stebuklų. Žmonės mylėjo apaštalus ir jų prisibijojo, nes žinojo, kad Dievas buvo su jais.
Dievo galia yra Šventoji Dvasia. Per JĄ Dievas veikia žemėje. JI yra mūsų pagalba, jėga, paguoda. JI įkūnija Dievo žodį mumyse ir per mus. Tikėjimas, viltis, meilė – visa tai yra Dvasios darbai mūsų širdyje. JI yra tam, kad pašlovintų Kristų.
Mes norime siekti, kad Šventoji Dvasia dirbtų mumyse ir per mus. Mes norime išsivalyti ir pašalinti viską, kas prieštarauja Jo esmei. Mes norime Jam „atlaisvinti kelią“ ir kartu su Juo dirbti, skelbti, gyventi ir būti. JIS yra Dievo jėga ir mes norime ja pasikliauti. JIS yra Veikiantysis, kuris mėgsta daryti gerus darbus mums ir kitiems. JIS dovanoja išgydymus, ženklus ir stebuklus, kad mums būtų lengviau pasitikėti Jėzumi.
Ačiū, Jėzau, Tu suteiki mums Dvasios jėgą, Dvasios, kuri suteikia vilties, paguodos, kuri yra mūsų Pagalbininkė! Dėkoju už Šventąją Dvasią! Mums reikia Jos dar daugiau, nes mūsų tikėjimas dar nelabai stiprus!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*