Kas yra Šventoji Dvasia? – 2017-09-08

Jėzus sako apie Šventąją Dvasią: Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.
Evangelija pagal Joną 16, 14

Jėzus labai vertina Šventąją Dvasią (kitaip nei daugelis teologų arba pastorių …)
Šventosios Dvasios tikslas yra pašlovinti, išaukštinti Jėzų ir paaiškinti mums, kas yra Jėzus. Jei kažkas neturi Šventosios Dvasios, nenori šlovinti Jėzaus. Kiti dvasininkai paplinta ir kovoja Jėzaus Kristaus vardu. Iš to galime atpažinti, kas yra krikščionis ir kas ne.

Šventoji Dvasia skelbia tiesą. JI yra tiesios dvasia. JI nieko neprideda prie tiesos, nėra kažkam vienašališka, ir nieko nepraleidžia. Iš to mes atpažįstame, kas skelbia Evangeliją ir kas tai naudoja visai kitiems tikslams. Kiek daug bendruomenių gyvena be Šventosios Dvasios mokymų, nutylint, kad JI apskritai veikia! Viso to rezultatas mirusi bendruomenė, kuri neauga, tačiau yra tik senjorų klubas.
Jėzus teigia, kad Šventoji Dvasia prikelia! Evangelijoje pagal Joną 6, 63 JIS sako: „Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas.“
Tad tai teikia viltį „mirusioms bendruomenėms“ ir viltį mirusiems žmonėms. Šventoji Dvasia teikia gyvybę! JI suteikia viltį kiekvienam vargšui nusidėjeliui – ar norėtum būti beviltiškuoju?
Šventoji Dvasia yra džiaugsmas, taika ir teisingumas. Kur JI veikia, ten tvyro džiaugsmas. Ko mums reikia daugiau nei tikras, užkrečiamas džiaugsmas?
Šventoji Dvasia yra tarsi priminimas. JI suteikia gyvybės Jėzaus žodžiams ir Biblijai mūmyse, primena mums Biblijos eilutes, jei mes esame sudėtingoje situacijoje, paaiškina, ką Jėzus nori pasakyti. Mokiniai dažnai nesuprasdavo Jėzaus iki tol, kol per Sekmines nusileido Šventoji Dvasia ir jie viską pradėjo suprasti. Todėl prieš skaitydami Bibliją prašome Šventosios Dvasios padėti suprasti skaitinius. Tuomet „nuobodus“ Biblijos skaitymas tampa įdomus ir gyvybingas.
Ach, tiek yra daug, ką būtų galima parašyti apie Šventąją Dvasią! Be Jos negalime gyventi, be Jos nebūtume krikščionimis; JI yra paguoda, globėja, padėjėja, priminimas, tiesa, pribuvėja … JIS mums yra viskas. Taip pat JI šlovina Kristų, mūsų didingą Gelbėtoją ir Atpirkėją.
Dėkoju, Jėzau! Tu suteiki mums Šventąją Dvasią! Ji turi gyventi manyje ir aš jai skiriu daug vietos! JI yra tiesos dvasia, Guodėja, Padėjėja, Užuovėja! Kaip gera, kad JI gyvena manyje!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*