Rasti ir pažinti Dievą – 2017-08-18

O tu, mano sūnau Saliamonai, pažink savo tėvo Dievą ir tarnauk jam visa širdimi ir visa gyvastimi, nes VIEŠPATS tiria kiekvieną širdį ir supranta kiekvieną norą bei mintį. Jeigu ieškosi jo, jis leis tau save surasti…
Pirmoji kronik
ų knyga 28,9
Senasis karalius Dovydas vadovavo šventyklos statyboms. Tačiau savo sūnui Saliamonui nurodė dar kai ką: jis privalo šlovinti Dievą, baimintis ir laikyti Jį šventu. Jo širdis turi priklausyti Dievui.
Daug žmonių tikslingai ir įvairiausiais būdais ieško Dievo. Juk JIS yra Šventasis, Kūrėjas ir Teisėjas, sėdintis soste. O kaip netikintys žmonės gali ieškoti ir pažinti Dievą?

Religija tai kelias. Atliekami ritualai, meldžiamasi, dalyvaujama bažnyčios veikloje, aukojama ir daromi geri darbai. Dievas turi būti patenkintas! Tačiau JIS nori daugiau: nori kad Jo ieškotų ir pažintų!
Kiti ie
škodami Dievo turi rasti daug kompromisų su aplinka. Jie juk nesimokė būti šventais ir kartais tenka meluoti, rinktis tarp tavo ir mano. Taip gyvendami žmonės vadovaujasi devizu: gerai tai, kas man naudinga. Tačiau Dievas yra griežtas Teisėjas, žino, ką mes mąstome viduje. Neužtenka šventos išvaizdos ir kalbų.
Jei ieškome Dievo, turime pamiršti viską, ką darėme ligšiol. Turime ištuštinti savo širdis. Tik tada be religijų, turtų, egoizmo ir filosofijos galime ieškoti ir pažinti, nes taip Dievas leis būti surandamas.
Dievas reaguoja į maldą tada, kai ji yra tikra.
Jei prašome, JIS kalba per Bibliją mums. JIS čia! Visai šalia!
Jei rimtai galvoji apie tai, pabandyk. Pakviesk Dievą į savo gyvenimą, išsakyk Jam savo ilgesį, pakviesk į širdį! Surasi Jį, nes JIS taip pažadėjo.
Tuomet keliauk tiesiai savo keliu tvirta širdimi ir visu noru. Nedaryk jokių kompromisų pasauliui, draugams, ir viskam, kas gali tave nuo to sulaikyti! JIS yra šventasis Dievas.
Jėzuje mes matome Dievą. Koks yra Jėzus, toks yra ir Dievas: jų charakteris vienodas, vienoda širdis. Skaityk evangeliją, ten pažinsi Jėzų.
Dėkoju, Jėzau, Tu esi kelias pas T
ėvą! Tavyje galiu matyti, pažinti ir rasti Tėvą. Tad Dievas yra šalia manęs ir aš galiu artintis prie Jo, nes Tu esi tiltas. Jėzau, ateik į mano širdį ir paversk mane Dievo vaiku! Visa širdimi noriu sekti Tave.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*