Sutaikymas su Dievu – 2017.08.16

Mano vaike, duok man savo širdį,
tesilaiko tavo akys mano kelių.
Patarlių 23, 26
To paties Dievas prašo mus. Paprastai tai mes ko nors prašome Dievą. Ir niekaip neįsivaizduojame, kaip Dievas gali ko nors paprašyti mūsų!
Tai yra Jo meilės darbas, kad mūsų širdis priklauso Jam, kaip ir Jo širdis priklauso mums. Mūsų širdis ir siela yra viena su Juo, visatos Kūrėju! Tai tobula vienybė, nesibaigianti ramybė, džiaugsmas, beribis džiaugsmas ir meilė be įtarumo, melo ar nusivylimo. Mano širdis ir Jo širdis turi plakti unisonu, viena dėl kitos…
Ir kodėl jos plaka kartu taip retai ar taip sunkiai? Nes mūsų akys nesilaiko Jo kelių.
Mes kaltiname, kad JIS mus neva veda neteisingais keliais, kad neapsaugojo nuo nelaimės, kad kažko iš mūsų reikalauja, kad leidžia kentėti ir sirgti, kad neapipila mūsų finansine gerove, kad… sąrašas gali būti ilgesnis. Mes nesuprantame kelių, kuriais JIS mus veda! Tai vadinama netikėjimu, nepasitikėjimu – labai paprasta!
Kartą Jėzus pasakė: nuodėmė yra tai, kad jie manimi netiki, nepasitiki. O mes, krikščionys, ar tikrai Juo pasitikime? O gal skundžiamės? Verkšlename ir guodžiamės?
Jei tik galėtume suprasti: Jėzaus keliai mums visada kupini meilės! Jo mintys apie mus visada pilnos meilės! Jo santykiai su mumis visada kupini gailestingumo ir malonės! Ar kas nors iš tikrųjų rimtai pagalvoja, kad Jis mus sunkiai išgelbėjo iš visų nuodėmių ir iš mirties, o tada ne kartą išsprendė mažas mūsų gyvenimo problemas?
Štai ko Dievas prašo: mūsų akys turi laikytis Jo kelių. Tai yra tikra malonė! Kai tampame viena su Juo ir Jį teisingai pažįstame, prisimename: JIS tikrai myli, Juo galima pasitikėti ir mes tai darome – mes patikime Jam savo gyvenimą dabar ir ateityje, o taip pat ir praeityje matome Jo mylinčią ranką.
Ačiū, Jėzau, kad radau Tave! Taip, Tu iš tikrųjų manęs ieškojai ir mane radai, nes manęs troškai. Noriu Tavimi pasitikėti, net jei ne viskas gyvenime klostosi pagal mano norus. Aš sutikau Tave, patyriau Tavo meilę ir Tavo artumas padarė mane laimingą ir laisvą. Taip, aš pasitikėsiu Tavimi praeityje, dabartyje ir ateityje!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*