Čia ir dabar – 2017.08.15

Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius.
Hebrajams 13, 8
Dievui laikas neegzistuoja. Jam visuomet yra Dabar. Dar prieš sukurdamas dangų ir žemę, JIS žinojo, kas vyks šiandien. JIS matė tave ir mane, žinojo, ką šiandien darysime ar ko ne, ką galvojame, kaip jaučiamės, planuojame, kuo džiaugiamės ar kokių problemų turime.
Todėl JIS sako: Jei šiandien išgirsite jo balsą… (Hbr 3, 7 ir 4, 7).
JIS nori su mumis bendrauti, susivienyti, Jis to troško vakar, trokšta šiandien ir norės rytoj, norės visą amžinybę. Kai būsime su Juo danguje, tada bus įmanoma mėgautis pilna, nuostabia bendryste su Juo. Čia, klausydamiesi Jo balso, mes galime tik paragauti nuostabios nuostabios bendrystės su Juo. Jo žodžiai yra meilės žodžiai, o ne komanos.
Kai kurie žmonės galvoja, kad Dievas yra tobulai suplanavęs jų gyvenimą. Tik kartais jie nukrypsta nuo šio plano, galbūt pasirenkta netinkamą profesiją ar netinkamą sutuoktinį ir sujaukia gerą Dievo planą. Bet tuomet gyvenimas būtų betikslis, kažkaip nugyventas pro šalį. Tada išsipildytų Dievo planas B, nes A nesuveikė – mes buvome pernelgy nešventi, nuodėmingi, svetimi… ir jaučiamės labai kalti.Galbūt Dievas buvo mano planas Z, nes ne visada ėjau Jo keliais. Daug dienų aš nesiklausiau Jo balso. Tačiau Jėzus sako: Ką tavyje pradėjau, tą ir noriu užbaigti. Ir: Dieve, suteik valios ir padėk įvykdyti.
Iš tikrųjų Dievas turi tik planą A. Ir jis štai koks: su mumis bendrauti. Nesvarbu, ar šiandien turime plauti indus, ar leistis į kelionę, JIS nori būti mūsų širdžių centras. Norime šiandieną nugyventi kartu su Juo – tuomet įvyks Dievo valia!
Kuo daugiau mokomės dabar klausytis Dievo ir gyventi kartu su Juo, tuo daugiau Dievas gali mus naudoti. Mozei buvo 40 metų, kai jis, dykumoje ganęs avis, taip subrendo su Dievu, kad Dievas galėjo jam patikėti išvesti Izraelį. Dovydas taip pat buvo piemuo. Būdamas vienas jis ieškojo Dievo ir Jį rado. Taip Dievas galėjo padaryti jį karaliumi.
Būk vienumoje su Dievu, JIS gali padaryti mus tinkamus bet kokiam geram darbui! Pasilik Dabartyje, Šiandienoje – palik praeitį ramybėje, nebegalvok  apie praleistas galimybes – negyvenk rytojuje, didžiausiomis savo gyvenimo svajonėmis. Lik dabartyje! Nes šiandien gali išgirsti Jo balsą.
Ačiū, Jėzau! Tu esi mano gyvenimo Viešpats. Mano keliai man dažnai atrodo kreivi ir pilni posūkių. Bet Tu esi virš jų ir trauki mane prie savęs. Taip, Viešpatie, noriu kasdien gyventi su Tavimi!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*