Dosniai ir apsčiai – 2017.08.13

Paulius prašo:
…. bet būkite pilni Dvasios!
Laiškas Efeziečiams 5, 18
Viena moteris senajame Izraelyje turėjo didžiulę bėdą. Jos vyras mirė, o atvykę skolintojai norėjo jos sūnus paimti į vergiją už tai, kad moteris negalėjo išsimokėti skolų. Moteris pasiskundė Elišai. Šis paklausė: „Ką turi namuose? Tik ąsotį aliejaus! – atsakė ji. Tada jis tarė jai: pasiskolink iš visų savo kaimynų tuščių kibirų, puodų, ąsočių ir kitų indų, imk, kiek gali! Tada sugrįžk namo, užsidaryk duris, ir pilk savo turimą aliejų į tuos visus indus. Moteris taip ir padarė, visus indus pripildė aliejaus sklidinai. Kuomet visi buvo pilni, aliejus liovėsi bėgęs. Eliša tada tarė: „Eik, parduok aliejų ir apmokėk savo skolas, o iš to, kas liks, tu ir tavo vaikai galėsite gyventi. (pg. 2 Karalių 4, 1-7)
Aliejus yra Šventosios Dievo Dvasios simbolis. JIS ieško tuščių indų! Į pilnus indus nieko nebegalima įpilti… Jėzus pripildo Šventąja Dvasia visus žmones, kurie yra tušti kaip indas, kurie neprikimšti kažin kokiais dalykais, kurie yra atviri JAM ir kurie visko iš JO tikisi bei laukia, kurie nekalba apie JĮ skeptiškai-kritiškai-be tikėjimo. Taip pat ir nuodėmės užteršia šiuos indus, žmones, taigi Jėzus negali įpilti į juos Savo šventojo aliejaus.
Kuo daugiau atvirų indų, tuo geriau. Visi kartu lauksime Viešpaties, kad JIS įlietų į mus Šventosios Dvasios! Bet truputį yra per mažai. Mes jo norime gausiai ir apsčiai! Taip, kaip parašyta 23 psalmėje: Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi – sklidina mano taurė!
Mes neturėtume baimintis Šventosios Dvasios, nes Jėzus yra Davėjas. Nes tai Dievo Dvasia, kuri nori pripildyti mūsų širdį. Mums reikia Jo Dvasios, kad Jėzaus savybėmis pripildytume savo gyvenimą!
Toliau laiške Efeziečiams apie tai rašoma: Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu!
Taip, Viešpatie, man reikia Tavosios Džiaugsmo Dvasios! Man reikia Tavosios Dvasios, prikeliančios mane naujam gyvenimui! Man reikia jos, mano Guodėjos, Padėjėjos, Mokytojos ir Gynėjos! Man taip pat reikia Jos vaisių: Meilės, Gailestingumo, Džiaugsmo, Ramybės, Kantrybės, Romumo ir Disciplinos! Dėkoju, kad Tu taip gausiai ir dosniai apdovanoji! Aš pasiruošęs, meldžiu, pripildyk mane!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*