Apstus Dievo palaiminimas – 2017.08.09

… į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą, tekantį pienu ir medumi …
Išėjimo 3, 8 (2 Mozės)
Dievas turi savo tautai daug nuostabių pažadų! Jei mes Jo klausomės ir esame Jam ištikimi, Jis gali mus be galo palaiminti. Izraeliečiai vergavo Egipte, kol Dievas juos išlaisvino. JIS matė jų vargus ir nusileido iš dangaus, kad nuvestų į pažadėtąją žemę.
Kaip prieš šimtą metų tauta nusprendė grįžti į Izraelį, žemė buvo nevaisinga ir tuščia. Jie turėjo sunkiai dirbti, kad žemė vėl taptų ariama. Daugelis už tai atidavė savo gyvybę. Bet Dievas laimino jų pastangas ir siuntė lietų bei sėkmę: šalis tapo derlinga, joje vėl augo medžiai, karvės davė daug pieno, o gėlės kaupė medų. Izraelis, palaimintoji žemė!
Lygiai taip Dievas palaimins mus mūsų namuose, šeimoje, mieste ir kaime, darbe, versle, misijoje ir maldoje, pamoksle ar mylint artimą. Jei tik mes akylai Jo klausysime ir būsime Jam visiškai ištikimi! Jei tik mes netapsime arogantiški ir nemanysime, kad patys visa tai įveikėme!
Juozapas ilgą laiką praleido kalėjime. Ten Dievas galėjo jo puikybę paversti nuolankumu. Tačiau jis visada buvo už Juozapą: Dievas buvo su juo ir Juozapui sekėsi viskas, ko jis ėmėsi. Net apie Izaoką jo priešininkai pasakė: Mes matome, kad Dievas yra su tavimi, nes tau viskas sekasi.
Dievas nori, kad mes iš visų jėgų stengtumėmės. Jis nori, kad savo darbą padarytume taip, tarsi jis būtų Jam (jis turėtų būti Jo šlovei). Mes nenorime atnešti Jam negarbę blogai dirbdami, nesilaikydami darbo etikos ir tinginiaudami! Mūsų vadovas turi būti mumis patenkintas, mūsų Viešpats turi pasakyti: Gerai atlikta!
Norime likti nuolankūs ir dėkingi Viešpačiui už visa gera, nes JIS yra mūsų šaltinis! Ir nenorime niekada pamiršti paprašyti Jo apsaugos ir palaimos prieš dirbdami, melsti Jo artumo, sumanymų ir išminties! Dievas pasirodo ne tik sekmadieniais per pamokslą, bet ir kasdienybėje.
Būk palaimintas!!! – ir tu būsi palaiminimas.
Ačiū, Jėzau, Tu kiekvieną dieną esi šalia, kai aš dirbu. Tu suteiki kryptį, duodi išminties ir minčių, apsaugai mane ir man kalbi! Nuostabu visą dieną kartu su Tavimi dirbti! Viešpatie, noriu pakelti tai, kas netobula. Aš atleisiu, kai kils konfliktas. Noriu būti palaiminimas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*