Vaikai …. ir mūsų mažytė misija – 01.08.2017

Kas yra žmogus, kad jį atsimeni,
kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi?
Psalmė 8, 5
Kuomet tai perskaičiau, žodžiai palietė mano širdį: Dievas rūpinasi kiekvienu žmogaus vaiku. JIS juk taip sukūrė ir to norėjo. O mes? Ar mes rūpinamės? Kiek skausmo turi iškentėti net ir tokie maži vaikai… kur mes esame?
Jėzus visada ypatingai rūpinosi mažaisiais. Kartą, Jam besiilsint, atėjo motinos, norėdamos, kad JIS palaimintų jų mažuosius. Tuo tarpu mokiniai norėjo jas nuginti šalin. Viešpats tuomet supyko ir tarė: leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė! Šių mažutėlių angelai dažnai stovi Dievo akivaizdoje. Šiuos mažutėlius JIS saugo kaip savo akį. Bet JIS pasitikėjo mūsų pagalba, nes pavedė žemę žmonėms.
Mes galime daug melstis už mažuosius, ir Dievas veiks pagal mūsų maldas. Ir mes galime daug padaryti dėl mažųjų, ne tik leisdami pinigus už pagalbą namuose, bet patys tapdami aktyvesni.
Kuomet užsiimame su mažaisiais, mūsų būdas persiduoda jiems, jie tarsi “nusispalvina” mumis. Mes ir vėl tampame džiugiais bei vaikiškais (teigiama prasme)! Dievas itin gausiai laimina žmones, besirūpinančius vaikais ir apskritai visais mažaisiais. Dažniausiai tai tėra tarnystės, nekeliančios didelės pagarbos bendruomenėje ar pasaulyje. Bet Dievas gerbia šias tarnystes! Jos vertos daugiau nei kai kurios kitos tarnystės.
Galbūt kas nors turi idėjų, kaip būtų galima išnaudoti internetą tarnauti vaikams? Arba galbūt žino kas įdomių interneto puslapių vaikams? Kokių darbų vaikams turite jūs ir kur juos įtraukiate?
Jaučiu, jog Dievas šį sunkų mums uždavinį norėtų kiek praplėsti “vaikų darbo” kryptimi. Bet man trūksta praktiškų patarimų, idėjų ir minčių.
Dievas galvoja apie vaikus. Kasdien regi juos. JIS pažįsta jų širdis bei norėtų, kad jie išmoktų JUO pasitikėti. O mes neturėtume nutylėti tiesos! Ir neturėtume leisti, kad užaugtų beveik visa karta, nieko negirdėjusi apie Dievą ir Jėzaus meilę! Jėzus yra vaikų draugas, o mes – taip pat.
Ačiū, Jėzau, Tu myli vaikus! Tu mane mylėjai jau tada, kuomet buvau mažas vaikas ir dar nieko apie Tave nebuvau girdėjęs. Jau tuomet laikei virš manęs Savo ranką. Norėčiau Tavąją meilę bei Tėvo meilę perduoti toliau, savo vaikams.
Mūsų “Lietuviški pamąstymai” blogui reikalingas kompiuteristas, galintis prižiūrėti minėtas interneto, facebook paskyras ir visa kita, karštai bei nuoširdžiai mylintis Jėzų, taip pat turintis idėjų apie tai, kaip būtų galima internetą išnaudoti Jėzui. Jei Dievo dėka tave ši žinutė pasieks, rašyk mums!
frank.lauermann@gmail.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*