Apsėdimas, bloga įtaka ir išlaisvinimas – 2017-07-28

Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo Dvasios jėga, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.
Evangelija pagal Matą 12, 28

Eilutės 43–45: Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio, ir neranda. Tada ji sako: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau’. Sugrįžusi randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma.
Jėzui tai buvo įprasta, kitaip ir būti negalėjo: juk yra Dievas, Šventoji Dvasia, piktosios jėgos. O būna žmonių, kurie vis klausinėja, bet turi savo tvirtą nuomonę. Ar galima įrodyti, kad nėra Dievo, Dvasios ir piktųjų jėgų? Mūsų pasaulėžiūra kuria mus, lygiai taip daro Jėzus. Ir kas teisus?
Šiame Biblijos tekste rasime daug paaiškinimų. Namai tai yra žmogaus kūnas, protas ir siela. Piktoji dvasia gali laikinai dingti arba gali būti išprašyta Jėzaus vardu ir pavedimu. Tuomet žmogus tampa linksmas ir laisvas, jo namuose pilna džiaugsmo ir noro gyventi. Tačiau jei žmogaus namai lieka tušti, kai jo širdyje negyvena Jėzus, tai nelaboji dvasia vėl grįžta ir pasikviečia 7 dar blogesnes dvasias. Vargšas žmogus!
Sena baptistė, užaugusi Rusijoje, besilaikanti visų tradicijų ir giliai tikinti, pokalbio metu išraudo. Ji gėdijosi ir iš pradžių nenorėjo sakyti, kas nutiko. Tada man pašnibždėjo, kad galvoje ji girdi nepadorius žodžius ir tokius nešvankius, kad ji net nekartojo jų. Tai ir buvo priežastis, dėl ko ji išraudo. Trumpoje maldoje suvokiau, kad čia įsikišęs nelabasis ir kankina šią tikinčią moterį bei veda prie seksualinių nusižengimų. Taigi mes meldėme atleidimo ir varėme piktąją dvasią Jėzaus vardu. Nuo tada moteris gyveno ramybėje ir niekada nebegirdėjo nešvankių žodžių.
Moteris tikrai nebuvo apsėsta velnio, kaip kad garadiečiai Evangelijoje pagal Matą 8, 28. Tačiau nelabasis pasinaudojo savo teise kankinti moterį. Kitiems jis paveikia sielą ir sukelia kvailus jausmus ar pakenkia kūnui, susargdina. Šventoji Dvasia siekia parodyti nelabojo teises, kad mes galėtume prašyti atleidimo už nuodėmes ir, kai nelabasis nebeturi jokių teisių, galėtume išprašyti jį Jėzaus vardu. O kad sužinotume apie nelabojo teises, reikia daug laiko ir ramybės. To paprastai negalime suprasti ir išsilaisvinti, praktikoje tai lengvai neveikia.
Turime skirti, kas yra tikrasis apsėdimas, kuris pasitaiko nedažnai, ir įtaka. Krikščionys gali būti apsėsti tik Jėzaus. Tačiau jie gali būti paveikti neigiamai įvairiais atžvilgiais.
Siekiant džiaugsmingo krikščionio gyvenimo, būtina panaikinti visas nelabojo prieigas ir nuolat būti užpildytam Dieviškąja Dvasia.
Jėzus nužengė į Žemę, kad sunaikintų nelabojo darbus. JIS yra mūsų Išlaisvintojas, Atpirkėjas ir Gerasis Ganytojas!

Dėkoju, Jėzau, kad mane išlaisvinai ir gali išlaisvinti bet kurį kitą! Juk Tu esi Atpirkėjas, Dievo Sūnus, mums paskyręs savo gyvenimą. Tik Tavyje yra laisvė, tad su Tavimi esame užtikrinti ir saugūs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*