Atlikta! – 20.07.2017

Jėzus tarė: “Atlikta!” Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.
Jono 19, 30
 
Kuomet Jėzus ištarė “Atlikta!” – JIS galvojo ir apie mane. Jėzus turėjo vieną vienintelį norą ir misiją: JIS norėjo išvaduoti savo tautą. Ir kai JIS mirė ant kryžiaus, Jo darbas buvo baigtas: išpirkimas įvykdytas. Išpirkimas yra toks visaapimantis, kad net viso pasaulio knygų neužtenka pilnai jam aprašyti.
Tai kaip čekių knygelė, su tūkstančiais čekių, kurių visi jau pasirašyti ir išduoti mano vardu. Kaskart man reikia tik vienos išmokos, kuri tuo metu yra būtina. Dievas yra bankas, kuriame galiu šiuos čekius išgryninti. JIS niekuomet nebankrutuoja, JIS visada tuos čekius apmoka. Klausimas tik, ar aš pas Jį einu, ar viską pats vienas bandau tvarkytis, ar su kitų žmonių, ar advokato pagalba, ar kaip visada. Dievas yra pirmasis adresas!
Mirdamas Jėzus galvojo apie mane, ir, savaime suprantama, apie tave. Įsivaizduok, jei nebūtų kitų žmonių, tik tu vienas. Žinai, JIS vistiek būtų atidavęs savo gyvybę Golgotoje, juk JIS tave taip myli. Savo esme būdamas Meilė, JIS negalėtų leisti, kad tau atsitiktų kas nors bloga. JIS turėjo tave išpirkti! – net jei Jam tai kainavo kraują ir gyvybę.
Kai Petras išdavė Jėzų, sugiedojo gaidys. Jėzus pasuko galvą ir pasižiūrėjo į Petrą. Tas žvilgsnis persmelkė Petrą, nes Jėzus matė jo širdies gilumą. Tas, kuris Jėzų norėjo ginti kalaviju ir gyvybe, pasielgė apgailėtinai. Ir vis dėlto, šiame Jėzaus žvilgsnyje nebuvo jokio kaltinimo; jis buvo pilnas meilės ir gailestingumo. Petras nepajėgė atsilaikyti prieš šią meilę, tad jis pabėgo ir raudojo taip gailiai, kaip dar niekada gyvenime. 
Jėzus atlieka išpirką, ne tik už Petrą, ne tik už mane, už tave taip pat. JIS atidavė savo gyvybę už tave… ar galėjo Jam būti kas nors per sunku ar per brangu?
 
O, Jėzau! Kaip būčiau aš be Tavęs…net sunku pagalvoti! O, Viešpatie, man reikia Tavęs, man reikia Tavo išpirkimo kasdien, vis iš naujo, man reikia Tavo buvimo, Tavo malonės, Tavo gailestingumo! Viešpatie, mano Jėzau, būk šalia manęs, visai arti ir išgelbėk mane nuo v i s o k i o blogio!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*