Atsakomybė už brolį – 2017.06.20

Jėzus sako:
„Kaip jums atrodo: jeigu kas turėtų šimtą avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų devyniasdešimt devynių kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų ­ iš tiesų sakau jums, ­ jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl devyniasdešimt devynių, kurios nebuvo paklydusios. Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas šitų mažutėlių.“
Evangelija pagal Matą 18, 12 – 14

Neseniai aš vėl sutikau savo gerą, seniai matytą draugą. Ankščiau jis buvo giliai įnikęs į priklausomybę, bet Jėzus išvadavo jį. Keletą metų jis gyveno laimingas ir išlaisvintas, buvo aktyvus bendruomenės narys, bet dėl neaiškios priežasties paliko savo bendruomenę. Taigi, tą draugą, pastebėjau, kad jis ir vėl pasuko savo senojo gyvenimo link. Jis yra kaip tik tas, Jėzui be galo brangus mažutėlis. JIS nenori, kad pražūtų bent vienas šitų mažutėlių!
Galbūt, jis pats yra kaltas, bet gali būti ir taip, kad bendruomenė nepakankamai juo rūpinosi. Tačiau, Jėzus nori, kad jis vėl sugrįžtų į savo kaimenę! JIS trokšta mūsų atsakomybės, maldos ir veikimo vienas kito atžvilgiu. Tas mąstymas apie kitus krikščionis, esą „pats kaltas“, tikrai neatitinka Jėzaus požiūrio. JIS ieško tokių mokinių, kurie būtų pasiruošę ieškoti tų paklydusių mažutėlių. Tu Jam esi reikalingas, kad savo maldoje stotum už savo brolius ir seseris. Per Tave JIS nori padrąsinti tuos mažutėlius ir parodyti jiems Savo meilę. O gal mums visiškai nesvarbu, ką jaučia Jėzus?
Tas begalinis džiaugsmas, kuris patiriamas, kai ta paklydusi avelė grįžta į kaimenę, yra vertas laiko ir energijos investicijos. Koks neįkainojamas yra tas palaiminimas! JIS nori, kad mes šiek tiek atsiribotume nuo savęs bei savo gyvenimo gerovės ir daugiau dėmesio skirtume savo broliams ir seserims. Tuomet JIS galės išlieti ant mūsų Savo palaimą.
Jėzus negali laiminti šaltos bendruomenės, kurioje žmonės nenuoširdūs ir kiekvienas galvoja tik apie save ar savo geriausius draugus. Bet tokią bendruomenę, kurioje vienas kitam yra nuoširdus, JIS pripildys gyvenimu ir palaima, nes jie dirba Jo darbus.
Galbūt Tu esi ta paklydusi avelė? Ta beviltiškai nuklydusi avelė? Jėzus ieško Tavęs. JIS nepaliks Tavęs ramybėje, kol Tu vėl nepriglusi prie Jo širdies. JIS laukia Tavęs, ieško Tavęs, nes Tu Jam esi svarbus ir be galo vertingas. JIS yra būtent Tas, kuris myli Tave.
Dėkoju, Jėzau, kad esu Tau toks brangus! Tu visada prisimeni mane, net jei aš kada nuklystu ir pamirštu Tave. Tu eini paskui mane, ieškai ir nenurimsi, kol ir vėl manęs nesurasi. Tuomet tai bus didelė džiaugsmo šventė! Meldžiu, suteik man jautrią širdį, kad pastebėčiau, kuo galėčiau padėti savo broliams ir seserims. Tau jie lygiai tokie pat brangūs ir Tu nori matyti juos savo kaimenėje!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*