Laisvė nuo tradicijų – 2017.06.13

„Paimk savo sūnų, – jis tęsė, – savo viengimį sūnų Izaoką, kurį myli, … ir paaukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu“.
Pradžios 22, 2 (1 Mozės)
O, tai buvo sunkus Dievo žodis Abraomui! Šimtą metų jis laukė įpėdinio ir vaiko ir štai Dievas nori pasiimti jį – viengimį sūnų, kurį Abraomas myli. Kokia kova turėjo vykti Abraomo širdyje! Žinoma, jis visą naktį nemiegojo ir derėjosi su Dievu. Bet Dievas buvo nepermaldaujamas, JIS laikėsi savo principų.
Tuo metu buvo įprasta atnešti dievams tai, ką turima geriausio. Dievai buvo nepermaldaujami. Jie reikalavo savo teisių. Vaikai buvo kasdienė auka.
Abraomas sutiko su tokiu supratimu ir išsiruošė į kelią su Izaoku, kurį mylėjo.
Bet Dievas paskutinę minutę sušuko: Stop! – ir atsiuntė aviną kaip auką. Taigi JIS išpirko Abraomą ir Izaoką iš mirties vargo.
JIS nepadarė šito tam, kad išbandytų Abraomo tikėjimą. JIS tiksliai jį žinojo. Tačiau JIS nenorėjo, kad išliktų ši žiauri žudymo tradicija. Abraomas buvo vienintelis, kuris galėjo nutraukti šią vaikų aukojimo tradiciją, nes jis visiškai pasitikėjo Dievu.
Yra daug tradicinių praktikų, kurių Dievas ne visada reikalauja. JAM jų nereikia ir jo žmonės būtų tik nelaisvi jų laikydamiesi. Tai negyvi įstatymai, kurių reikia laikytis.
Kai Jėzus gyveno žemėje, Jis pamynė šias tradicijas ir elgėsi būtent priešingai. JIS šokiravo pamaldžiuosius! Jie vadino Jėzų apsirijėliu ir girtuokliu ir manė jį bendraujant su prostitutėmis. JIS sulaužė visas negyvas tradicijas ir atnešė Dievo meilę, gailestingumą, džiaugsmą ir laisvę!
Mes turime pasitikrinti ir leisti mus patikrinti Dievui, kaip kad Abraomas, ar laikomės mirusių tradicijų, ar sekame Jėzumi.
Jėzus nori atnešti gyvenimą. JIS nenori apriboti įstatymus, džiaugsmą, laisvę, gailestingumą. JIS viską atliko, kad Jo vaikai džiaugtųsi.
Ačiū, Jėzau, kad Tu išlaisvini! Tu išlaisvinai Abraomą iš jo klaidingo supratimo ir Tu taip pat nori išlaisvinti mus iš visų klaidingų apribojimų. Prašau, ištirk mane ir parodyk, kur netikri įstatymai bei tradicijos aptemdė mano akis, nukreiptas į Tave! Prašau, išlaisvink mane!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*