Belaisviai ir kaliniai – 2017-06-10

… VIEŠPATS patepė mane… Pasiuntė mane … paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams.
Izaijo knyga 61, 1
Belaisviai ir kaliniai yra tie žmonės, kurie pasidavę priešui, velniui. O tai gali būti kad ir horoskopai, pranašystės ar burtai, arba mediumų seansai, šėtono garbinimas, žmogžudystės, abortai, spiritizmas, rytų religijos arba dar kas nors. Per visus šiuos dalykus priešas gali valdyti mūsų ir mūsų palikuonių gyvenimus.
Aš gimiau nekrikščioniškoje šeimoje. Tad iš abiejų tėvų man ir mano broliams bei seserims teko okultiniai pančiai. Šetonas gali net 3 – 4 palikuonių kartoms keršyti už nuodėmes! Tad trims mano broliams ir seserims sekėsi prastai, įvykiai rutuliojosi nuo depresijos iki savižudybės. Tad tik atsigręžus į Jėzų galima įveikti negatyvias jėgas. Šetonas gali mus erzinti, tačiau Jėzus turi galią mus išlaisvinti. Laikas po laiko, JIS atskleidžia, kur būta suvaržymų ir lygiai taip pat palaipsniui JIS išlaisvina savo vaikus.
Jėzus yra VIEŠPATS, įveikiantis tamsiąsias jėgas. Nėra jokių belaisvių, jei Jėzus yra VIEŠPATS! Jau nuo pradžių JIS yra šalia manęs ir veda į laisvę! Kiek daug kartų jau buvo priešo belaisviais ir kaliniais bei gyveno neviltyje ir tamsybėje! Tačiau Jėzus tam paskelbė pabaigą. JIS tikrai yra VIEŠPATS. Jėzus sako: „Jau gana, noriu suteikti laisvę
, – ir tai įvyksta.
Kai kurie žmonės mano, kad nėra jokių tamsiųjų jėgų. Tačiau, kurie yra šių jėgų įkalinti, tą puikiai supranta. O tie, kuriuos Jėzus išlaisvino, tai žino geriausiai. Yra tokio blogio, kuris ir krikščionis nori paversti vergais, tačiau yra ir išlaisvinimas, jei sekame Kristumi.
Tad laisvi džiaugsmingai galime giedoti: „Jėzus yra visa ko Nugalėtojas ir JIS suteikia laisvę, Aleliuja!
Dėkoju, Jėzau!
Tu išlaisvinai mane bei kitus, kurie Tavimi pasitiki! Tu esi Išganytojas, Išlaisvintojas. Tu esi VIEŠPATS, įveikiantis tamsiausias jėgas. Tad aš pasitikiu Tavimi ir remiuosi į Tave. Tu esi mano apsauga!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*