Jis pašaukia į darbą – 2017.06.07

Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“
Evangelija pagal Matą 9, 36–38
Taip yra ir šiandien – žmonės yra pavargę ir išsekę. Jie neturi gerojo piemens, kuris jais rūpintųsi; kuris neštų ėriukus ant rankų, rūpestingai glaustų silpnuosius ir saugotų aptvare stipriuosius. Yra piemenų, kurie išsunkia bandą ar nuvilioja nuo gyvos Evangelijos link negyvos doktrinos, arba, dar blogiau, padaro juos priklausomus nuo savęs.
Tiek daug žmonių nuklydo! Jie visaip kaip ieško laimės, bet neranda jokios ramybės. Jie ieško gyvenimo prasmės, bet yra apkvailinami. Jūs nerasite Išganytojo, prarastųjų Gelbėtojo!
Kiek daug gyvenimų sugriūva, kiek daug liūdnai vegetuoja, kiek jų sunkiai neša slaptas naštas! Gelbėtojas yra, bet niekas jiems nepapasakoja.
Jėzus prašo mus melsti Dievo siųsti darbininkų į pjūtį. Laukai boluoja, bet darbininkų maža.
Bet kodėl mes turėtume prašyti Dievo darbuotojų, jei patys sėdime namuose? Dievas negirdės tokios maldos.
Yra žmonių, kurie svarsto, ar Jėzus gali juos naudoti. Galbūt dirbant su vaikais arba pamokslaujant, gal kaip misionierių ar senelių slaugytoją. Visur reikia mylinčių rankų, visur žmonės mėgsta išgirsti malonų žodį! Jeigu ir tu kažkiek svarstai, lai šis žodis tave galutai paskatins ir įgalins. Mes norime, kad mūsų gyvenimas būtų gyva auka VIEŠPAČIUI. JIS turi per mus dirbti.
Yra kliūčių? Ar tai baimė suklysti? Jėzus yra tavo pusėje ir niekada tavęs nepaliks. JIS tavimi rūpinasi. Ar tai nuodėmė, kuri kliudo? Apsivalyk nuo jos! Anksčiau ar vėliau, turėsi tai padaryti – nejaugi nori su savo mėgstamom nuodėmėm vieną dieną stoti prieš Viešpatį? Ar tai gera tavo reputacija? Tada atgailauk. Jėzus nesigėdijo tavosios reputacijos, tad dabar nesigėdyk savosios.
Ar tai tavo gyvenimo aplinkybės, kurios trukdo? Pavesk jas Dievui; pabandyk jas išsiaiškinti, bet tegul Dievas veikia ir išsprendžia!
Mes turime daugiau klausytis Dievo ir labiau Juo pasitikėti! Jis mus įgalina. Jis padaro mus švarius ir šventus. Jei norime, Jis išpainioja aplinkybes. Jis rūpinasi žmonėmis, kuriuos mes galbūt sužeistume. Taip, JIS yra Viešpats, kuris tave šaukia! Ateik, stok į derlių, vesk pavargusias ir išnaudojamas avis pas Gerąjį Ganytoją!
Ačiū, Jėzau, Tu išgelbėjai mane ir nori išgelbėti kitus. Buvau išnaudojamas, pavargęs, netekęs jėgų, bet Tu man suteikei naują gyvenimą ir naują viltį. Taip, aš noriu nusimesti visas naštas ir sekti paskui Tave! Pavedu save Tau. Tu esi mano Gerasis Ganytojas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*