Maldos išklausymas – 2017-06-02

Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų.
Jok
ūbo laiškas 1, 17
Prisiminiau giesmę, kurią svečiuojantis Vokietijoje mielai giedojome namų grupelėje: Šviesos Tėve, Tu džiaugiesi savo vaikais! Mes mielai tai darėme ir tai buvo įspūdinga.
Dangaus Tėvas tikrai džiaugiasi savo vaikais!
Kart
ą vienas Tėvas turėjo du sūnus. Kai vienas sūnus ko nors norėdavo iš Tėvo, pateikdavo visus galimus argumentus, norėdavo perkalbėti, grasindavo, diskutavo ir laikėsi savo. Kai kitas sūnus ko nors įsigeisdavo, jis lyg tarp kitko išreikšdavo savo norą. Tėvas abiems sūnums suteikdavo, ko jie pageidavo. Tačiau vienas sūnus gaudavo tik tai, ko išsireikalaudavo, kitas sūnus – gaudavo šį tą daugiau. Vienam sūnui tėvas viską duodavo mielai, kitam šiek tiek nenoriai. Tėvas norėdavo būti teisingas ir kiekvienam suteikti vienodai, bet tai jam sekdavosi sunkiai.
Taip yra ir su mūsų maldomis. Tėvas taip mielai viską suteikia! JIS džiaugiasi Savo vaikais! Nuo ryto ligi vakaro Dievas nori daryti gera ir būti tarp mūsų.
JIS yra dangaus kūnų Tėvas, Visatos kūrėjas ir nepaisant to JIS myli mažuosius. Dievui patinka, kai išpasakojame Jam rūpesčius ir klausiame patarimo!
Smagu, kai mes nuo
širdžiai, savotiškai vaikiškai, bendraujame su Dievu, net jei mums virš 60 metų. Jam rūpi visi mūsų pasakojimai, norai, kasdienės problemos. Kur yra tai? Kur yra kita? Ką man reikia apsirengti? Kaip ten nueisiu? Tai smulkmenos, kurios mažųjų ir suaugusiųjų kasdienybėje yra labai svarbios. Ir JIS nori su mumis ieškoti, surasti sprendimus. JIS džiaugiasi Savo vaikais!!
Dievui nelabai tai patinka, bet JIS turi labai daug kantrybės, jei kažkas nori Jį perkalbėti, kai tikintysis pasakoja, kokios jo teisės. Taip pat Jam nemiela, kai netinkamai elgiamasi su Jo Sūnaus Jėzaus vardu. Tačiau JIS yra kantrus ir myli visus Savo vaikus. Kartais Jam tenka išklausyti varginančias maldas, nes JIS myli Savo vaikus. Bet Dievas džiaugiasi tais, kurie tikrai yra Jo vaikai.
Dėkoju, Tėve, kad būdamas toks didis ir visagalis, pažįsti visus Savo vaikus! Tu mielai būni su mumis ir puikiai jautiesi su mumis. Taip, Tu rūpiniesi mūsų smulkmenomis ir mums nereikia Tavęs perkalbėti arba įrodynėti savo teises. Tu mielai dovanoji!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*