Taika vietoj keršto – 2017.05.23

Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats.
Romiečiams 12, 18–19
Prieš keletą dienų turėjome svečią, bet ne patį mieliausią. Jis elgėsi nemaloniai ir mes susiginčijome. Tuomet prisiminiau šią eilutę ir nusprendžiau palikti šį reikalą Dievui. Kodėl turėčiau kovoti ir garsiai rėkti? Ne, aš nesu visiškai kvailas, tiesa?
Kerštas mumyse įsišaknijęs labai giliai. Norime atsikeršyti už viską, kas mums padaroma – bent jau mintyse. Šis kerštas yra mūsų puolusios prigimties rezultatas ir velnio skiepas. Nes kerštas sukelia piktas mintis, žodžius ir poelgius, atskiria mus nuo Dievo meilės ir padaro mus blogio įrankiais.
Prieš kurį laiką pamačiau vieną iš savo kaimynų, padariusį man daug pikto, vargstantį dabar prie neužsikuriančios mašinos. Iš pradžių maniau, kad taip jam ir reikia. Tada dar pagalvojau, kad jis buvo jau pakankamai nubaustas ir tikroji bausmė dar irgi įvyks. Tada jis pradėjo manęs atsiprašinėti. Ir galiausiai galiausia aš iš visos širdies už jį meldžiausi. Ir štai – mašina užsivedė!
Taip, mums be galo palengvėja, kai galime savo rūpesčius atiduoti Viešpačiui! Tada kerštingos mintys dingsta, tamsa pasitraukia iš minčių ir širdies. Nuostabu, kaip mes galime melstis už šiuos „blogus“ žmones ir juos laiminti! Tai ne visada lengva, bet įmanoma padedant Jėzui. Kartais gali ilgai užtrukti, bet mūsų atkaklus atleidimas atsiperka – mes gauname ramybę.
Dievas atmokės, ne mes! Paveskime savo priešą Dievui ir verčiau nebesirūpinkime šiuo piktu reikalu. Verčiau žvelkime į Jėzų, kuris mus aprūpina viskuo, ko mums reikia – iš tikrųjų Jis yra paruošęs mums daug daugiau. Kodėl turėčiau rūpintis mažmožiais? Kodėl mane turėtų apsunkinti tokie kvaili žodžiai? Ne, aš visą atiduodu Viešpačiui, JIS nori viskuo rūpintis!
Ačiū, Jėzau, Tu paimi visas mano naštas! Tu netgi nori pataupyti mano mintis, kad nemąstyčiau piktų dalykų! Taip, Viešpatie, aš atiduodu Tau visus klausimus, kurie mane neramina ir piktina. Prašau, pasirūpink jais! Aš tik noriu Tavo ramybės ir taikos su žmonėmis, netgi su tais, kurie man pakenkė. Palaimink juos, Viešpatie!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*