Jėzaus mastelis – 2017.05.12

„Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.“
Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą.
Evangelija pagal Matą 5, 21–25
Jėzus yra labai radikalus. JIS nedaro jokių kompromisų. Jis mąsto „arba–arba“. Sek Jį atsidavęs arba nesek visai, bet sekti pusiau – visiška nesąmonė.
Jėzus atsuka prieš mus veidrodį. Nes mes dažnai galvojame, kokie mes esame protingi ir kokie kiti kvaili. Kartais netgi svaidomės mintimis ir žodžiais. „Idiotas! Kvailys!“ – keikiame kitus. O argi patys niekada nepadarėme kvailos klaidos???
Pasaulyje, mokykloje, darbe ir, deja, kai kuriose bendruomenėse vyksta varžybos, kuris yra geresnis, greitesnis, protingesnis, stipresnis… Bet Dievo Karalystėje viešpatauja kitokios mintys! Ten mes iškeliame kitų dovanas ir talentus, o ne silpnybes. Mes norime skatinti kitus, o ne daryti savo krikščionišką karjerą. Mes mylime ir laikome brolius ir seseris aukštesnius už save taip, kaip mums parodė Kristus. Dievo Karalystė yra priešinga mūsų pasaulietiškam mąstymui!
Todėl Jėzui nepatinka, kai mes sakome broliui: „Kvailys!“ JIS kenčia su mūsų broliu ir rūsčiai žvelgia į mus. Kaip JIS gali mums atleisti, jei mes negalėjome savo broliui atleisti tokio menkniekio?
JIS eina dar toliau. Kaip JIS gali išklausyti mūsų maldą, jei mūsų brolis turi kažką prieš mus? Jei mes jį įžeidėme arba pažeminome, argi galime melstis ir Jį šlovinti? Ne, Dievas tai atmes, nes malda ir šlovinimas kyla iš nešvarių lūpų ir rankų. Pirmiausia turi susitaikyti su savo broliu, tai reiškia, kad tau turi būti atleista, o tada jau gali toliau bendrauti Dievui. Tol, kol santykiai neatstatyti, Dievas neatsilieps.
Jėzui labiausiai rūpi tavo taikūs santykiai su broliu. JIS nenori, kad mes, interpretuodami Bibliją, daužytume ja kitiems per galvas – JIS nori taikos. Jis nenori, kad mes darytume bloga ir tuo pačiu kalbėtume bloga apie kitus. JIS nori taikos! Todėl įmanoma, kad evangelikai ir katalikai ramiai ir taikingai sėdėtų už bendro stalo. Žinoma, vieni klysti vienaip, kiti – kitaip. Tačiau meilė juos vis tiek išlaiko kartu. Vien Jėzaus meilė tai padaro įmanoma!
Ačiū, Jėzau, kad mirei už mano nuodėmes. Bet taip pat ir už mano brolio. Todėl aš atleidžiu jam visas kaltes ir visa, ką jis man padarė. Aš jį gerbsiu ir saugosiu, nes Tu jį myli. Aš nuolankiai jam tarnausiu, nes jis yra tavo vaikas. Tu esi jam kantrus, todėl ir aš noriu turėti jam kantrybės. Dėkoju, kad man atleidi, mane myli ir esi man be galo kantrus!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*