Pamąstymas – gegužės 8 d.

Meilėje nėra baimės, nes tobula meilė išveja baimę. Baimėje yra kančia, ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje.
1 Jono 4,18
Aleliuja, Dievas mus išlaisvina tobulai! Mes linkę susikurti sau įstatymus ir taisykles, kurių privalome laikytis, kad būtume geri krikščionys. Tačiau, kad ir kokios geros būtų šios taisyklės, mes patys neįstengiame jų laikytis. Ir tuomet apima baimė; sąžinės graužatis trukdo mums bendrauti su dangiškuoju Tėvu. Taip, mes net pradedame nuogąstauti dėl Jo teismo ir pasmerkimo. Tačiau Dievas nori tik vieno: mes turime pasilikti Jo meilėje. Tai yra vienintelis „įstatymas“, kurio turime laikytis. Jei pasiliekame Jo meilėje ir artimai bendraujame su Juo, tuomet nebelieka jokio pasmerkimo. Nes mes žinome, kad Jėzus mums atleido visas mūsų kaltes. JIS nutiesė kelią pas Dievą. JIS davė mums galią tapti Dievo vaikais. JIS įdeda į mūsų širdį savo Šventąją Dvasią, kad mes linksmai galėtume ištarti: Aba, mielas Tėve! Dievas nori, kad mes Juo visiškai pasitikėtume. Nes JIS yra meilė asmenyje ir kiekvienas nepasitikėjimas Jį žeidžia. Todėl pasakyta:
Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas jame. Tuo meilė pasiekia mumyse tobulumą, kad galime turėti drąsų pasitikėjimą teismo dieną…(V.16f)
Ačiū, Tėve, už Tavo nesibaigiančią, besiliejančią per kraštus, nesudrebinamą, tvirtą meilę mums! Išliek į mūsų širdį savo Dvasios, kad šią meilę galėtume suvokti! Ir išlaisvink mus iš bet kokio įstatymiškumo, nes tik Tavo malonės ir meilės dėka esame išgelbėti, esame Tavo vaikai. Tu esi Dievas, kurį aš myliu!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*