Jėzus, Gelbėtojas – 2017.04.24

Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes JIS išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių.
Mato 1, 21
Čia Dievas aprašo pavedimą Jėzui: JIS išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių. Jėzus atėjo tik dėl šios priežasties.
Nuodėmė yra tai, kas mus žmones skiria nuo Dievo. Ji mums trukdo gyventi pagal savo pašaukimą, ji žaloja mūsų charakterį taip, kad liaujamės būti Dievo atvaizdu, ji atiduoda mus į naikintojo, Dievo priešo, rankas ir todėl mes darome dalykus, kurie Dievui yra pasibjaurėjimas. Nuodėmė, šis atsiskyrimas nuo gyvenimo šaltinio,  negatyviai iškreipia visą žmogų. Ji skatina mus būti be džiaugsmo, be ramybės, nemylinčiais, nedraugiškais, agresyviais ir brutaliais, susikoncentravusiais į save ir egoistiškais.
Nuodėmės pasekmė, atskyrimas nuo Dievo, yra mirtis.  Jau dabar daugelis žmonių gyvena be tikslo, be pripildymo ar vilties, lyg būtų jau mirę. Ir teisme jie neturės Užtarėjo, į kurį galėtų įsikibti. Dievui jie neegzistuoja. Jie neieškojo Jėzaus, neįsikibo į Jį, neleido Jam būti jų VIEŠPAČIU ir Gelbėtoju.
Nuodėmė suriša, sukausto visą žmogų. Jis nėra laisvas. Jis tampa „likimo“  žaidimų kamuoliu, nors ir kaip išoriškai atrodytų laisvas.
Išgelbėjimas per Jėzų yra visa apimantis. JIS ištrina ne tik mūsų ankstesnes nuodėmes, bet ir dabartines, ir būsimas. JIS išplėšia mus iš tamsių prisirišimų. JIS išlaisvina mūsų charakterį taip, kad tampame vėl panašesni į Dievą. JIS rūpinasi mūsų kūnu, siela ir Dvasia. JIS pripildo mus viltimi, ramybe, džiaugsmu, meile ir tokiu būdu pamirštame savąjį aš. Nėra jokios problemos, kuriai negaliotų šis Išgelbėjimas. Šioje eilutėje Dievas kalba apie savo tautą. Tai žmonės, kurie laikosi Jėzaus ir kurių Karalius yra JIS.
Dievas išsirinko Izraelio tautą, bet jie ėjo ir dabar dar tebeeina savo nuosavu keliu. Dievas susirūpinęs šia tauta ir ją saugo. JIS niekada neužmiršo savo apreiškimų šiai tautai. Vieną kartą jie pažins Jėzų, Mesiją ir Gelbėtoją. Tuomet jie taps tauta, kurią Dievas ir norėjo sukurti. Daugiau nebėra atskyrimo tarp Izraelio tikinčiųjų ir tų, kurie yra iš kitų tautų. Jėzus sugriovė skiriančią sieną. Nei vienas neturi didžiuotis savo kilme ir geriau jaustis. Dievas turi V I E N Ą tautą, savo tautą. Ji turi būti vieninga! – ir visi Dievo apreiškimai galioja šiai Dievo tautai. Aleliuja!
Ačiū, Jėzau, Tu esi Atpirkėjas! Tu kuri sau šventą, linksmą, mylinčią tautą! Ačiū, kad ir mane pašaukei ir išlaisvinai iš nuodėmės valdžios. Ačiū, kad Tavo apreiškimai galioja ir man! Taip, Tu esi mano VIEŠPATS ir Karalius!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*