Pamąstymas – balandžio 17 d.

„Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas Jį išaukštino ir padovanojo Jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra Viešpats!“
Laiškas filipiečiams 2, 6-11

Jėzus yra Viešpačių Viešpats, Karalių Karalius! Niekas Jam negali prilygti, nors kai kurie bandė save beveik tokiais pateikti, lyg jie būtų Dievas.
Danguje Jėzus viešpatauja be apribojimų ir visa Juo džiūgauja. JIS sėdi soste ir kiekvienas kelis priklaups prieš Galingąjį Valdovą. Kiekvienas ten žino, kieno Žodis – paskutinis. JIS to vertas, nes yra viena su Dievu, Tėvu. Visa, ko nori Tėvas, nori ir Jėzus. Todėl Tėvas gali Jėzui viską patikėti. Jėzus įvykdė net žmonijos išgelbėjimą. Jis atsisakė savo dieviškumo, jėgos ir autoriteto dangyje ir tapo „normalus“ žmogus su visais ribotumais, kurie pažįstami mums. Tačiau JIS buvo giliame ryšyje su Tėvu ir todėl galėjo veikti ir melstis taip, kaip norėjo Tėvas. JIS absoliučiai pasitikėjo Dievu, tad buvo pasiruošęs eiti sunkų kelią ant kryžiaus. JIS žinojo, kad Tėvas Jį vėl išvaduos iš mirties. Taip JIS tapo tikra, vienintele galiojančia auka už mūsų kaltes. Ir išlaisvino visus, kurie Jo vardu veržiasi iš tamsybių valdžio, bei atvedė į dangiškąją šviesą. Visi, kurie jau dabar priklaupia prieš Jėzų, bus danguje suvienyti ir džiūgaus Jam, galingajam Gelbėtojui ir Išganytojui! Mes laukiame, kad Jėzus vėl ateitų ir jau čia žemėje įkurtų savo karalystę. JIS mums nuostabiai viešpataus!
Malda: Jėzau, aš kabinuosi į Tave! Nes Tu esi galingesnis už visas aplinkybes. Tu įveiki bet kokią ligą ir net mirtį. Tu esi Viešpats visose pozicijose! Taip, Tu esi mano Karalius, kuriuo džiūgauju! Tu – mano Išganytojas, Kuris mane gydo; TU esi mano draugas, Kuris palaiko mane!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*