Pamąstymas – balandžio 13 d.

Bet niekas neklausia: ‚Kur yra Dievas, mano Kūrėjas,
kuris duoda giesmes naktį?‘
Jobo 35,10
Šlovinimas kelia aukštyn! Šį pažinimą turėjo visi garsūs Dievo žmonės. Kai Izraeliui kartą teko kovoti su daug pranašesniu priešu, jie pastatė kariuomenės priešakyje giesmininkus ir grojančius įvairiais instrumentais. Jie šlovino Dievą, ir priešas sunaikino pats save. Kai Paulius ir Barnabas sėdėjo kalėjime, jie ėmė šlovinti Dievą. Staiga įvyko žemės drebėjimas, nuo jų nukrito grandinės, ir durys atsidarė. Georgas Miuleris, našlaičių namų Anglijoje steigėjas (kai dar nebuvo jokių jaunimo ir socialinių tarnybų, ir jokių kitų našlaičių namų), gerai žinojo šią „taktiką“. Kai pusryčius reikėjo atšaukti, nes nebebuvo ko valgyti, jis atsiklaupė ant kelių ir šlovino Dievą už tai, kad vaikams dar niekada nereikėjo badauti. Ir tikrai, Dievas vėl kažkokiu būdu parūpino jiems maisto. Šie vaikai visada turėjo ką valgyti! Ir motina Terezė Kalkutoje žinojo apie Dievo aukštinimą. Nuolat 50 ar daugiau seserų šlovino Dievą. Tokiu būdu vyko daug nuostabių dalykų per motiną Terezę. Vienas vyras visą laiką nešioja savo kišenėje žadintuvą, kuris kas 10 minučių suskamba, primindamas jam, kad reikia pagarbinti VIEŠPATĮ. Skamba šiek tiek juokingai, bet Dievas per jį daro didelius dalykus. Didžiausios bendruomenės pasaulyje pastorius Seule, Korėjoje, yra labai užsiėmęs. Bet jis meldžiasi kasdien daug valandų, nes žino, kad kitaip jis visko neįveiktų.
Taip, jei mes nuspręsime Dievui visada ir už viską dėkoti ir Jį nuolat šlovinsime, tai JIS mums padės, JIS „duos giesmes naktį“ ir nuostabiai apsireikš mūsų gyvenime!
Vienas verslininkas man papasakojo, kad, laikui bėgant, jis įgavo vis daugiau patyrimo ir dažnai pajunta nerimą, kai sutartis yra ne visai tvarkoje. Tuomet jis atidžiai patikrina sutartį dar kartą ir dažnai atranda mažytėmis raidėmis išspausdintas kažkokias pinkles. Jis galvoja, kad atrasti tokias klaidas yra jo sugebėjimas. Bet aš žinau, kadangi jis daug meldžiasi ir ieško bendravimo su Jėzumi, tai Jėzus suteikė jam šią dovaną ir saugo jį nuo klaidingų sprendimų. Tai ne jo meistriškumas, bet Dievo darbas! Mes turime būti atidūs, kur žiūrime. Jei viskas yra tik atsitiktinumai, tuomet mums Dievo nereikia. Jei viskas yra tik mūsų nuosavos pastangos ir sugebėjimai, kam tada Gelbėtojas ir Padėjėjas? Žvelkime geriau į mūsų VIEŠPATĮ ir dėkokime Jam už viską ir visada! Tuomet JIS ir mums „duos giesmes naktį“, kai visur tamsu, ir mes nematome išeities. Netrukus pamatysime, kad turime už ką Jam padėkoti! Nes Gelbėtojas yra ten, kur Jį garbina.
Ačiū, Jėzau, aš tiek daug gero patyriau su Tavimi! Todėl galiu dėkoti Tau be paliovos. Tu esi toks nuostabus, kad galiu nuolatos Tave garbinti ir šlovinti! Taip, Tu esi mano nuostabusis Dievas ir Gelbėtojas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*