Gailestingas ir maloningas – 2017.04.11

VIEŠPATS yra gailestingas ir mylintis, lėtas supykti ir kupinas ištikimos meilės.
Psalmė 103, 8

Šiandien buvau susitikime. Kai atėjo laikas melstis, mane persmelkė labai stiprus jausmas: priėmimas, gailestingumas ir Dievo meilė šiems žmonėms ir sau pačiam. Jis buvo toks stiprus, kad pradėjau verkti. Nes mes tikrai neverti šio Dievo gailestingumo.
Kai taip pamačiau žmones, supratau, kaip Dievas juos myli. Tačiau Dievas norėjo žengti dar vieną žingsnį ir mano žvilgsnį atsuko į mane patį. „Lygiai taip aš myliu ir tave“, – sakė JIS. Taip, buvo sunku priimti Dievo meilę sau, bet taip jau yra, kad jo vėliava virš manęs yra meilė ir gailestingumas!
Per maldą keletas buvo pagydyti, tada paliudijo. Tai nebuvo koks nors didelis šou, o paprasčiausiai Dievo darbai čia ir mums, žmonėms.
Iš pradžių žmonės buvo gana uždari – „pasižiūrėkime, kas vyksta“. Jie neturėjo didelių lūkesčių. Bet Dievui patinka būti maloningam ir todėl JIS išgydė kūnus ir širdis. Koks nuostabus, mylintis, gailestingas Dievas!
Tada aš dar kartą apsižvalgiau. Ir prisiminiau istoriją, kai Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų. Tik vienas grįžo Jam padėkoti. „Taip, – Jėzus kalbėjo, – vyksta ir čia. Žinoma, man dėl to apmaudu, bet vis tiek esu maloningas visiems, kurie ateina pas mane. Žinoma, jie pasinaudoja mano gerumu, kad toliau gyventų taip, kaip veda jų ego. Tačiau yra kai kurie, kurie atgailauja ir paaukoja savo gyvenimą Man, kaip aš paaukojau savąjį dėl jų. Negaliu būti kitoks kaip tik maloningas ir gailestingas. Bet tie, kurie neatgailauja, sumokės didelę kainą  – aš gailiuosi jų ir dėl jų verkiu. Bet džiaugiuosi savo vaikais, kai jiems sekasi, kai jie džiūgauja, juokiasi ir yra laimingi! Tada aš esu tarp jų. Taip, jie yra tarsi vaikai ir aš mielai su jais leidžiu laiką!
Jėzus yra pasiruošęs. JIS norėtų išlieti savo gailestingumą, malonę ir meilę mums. Mums nereikia maldoje kovoti su Juo dėl gailestingumo  – JIS mielai duoda! Todėl yra sakoma: dėkodami atneškite Jam visus savo prašymus. Jis tikrai girdi mūsų maldas. Šalin nerimą ir silpną tikėjimą! Jam patinka pasigailėti! Mes norime visko laukti iš Jo, net ir visų mažų dalykų, kurie taip apsunkina gyvenimą. Jam patinka pasigailėti!
Ačiū, Jėzau, už Tavo malonę ir gailestingumą! Noriu visiškai naujai suvokti, kad Tu esi man gailestingas! Aš visada kovoju su menku tikėjimu ir rūpesčiais, su netobulumo jausmu ir nuosavu teisumu. Daugiau taip nebenoriu  – verčiau pasikliausiu Tavo malone!!!

One Reply to “Gailestingas ir maloningas – 2017.04.11”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*