Visokios paguodos Dievas – 2017.04.04

Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas ….
1 Korintiečiams 1, 3
Kartais kai kuriems žemiškasis gyvenimas yra tarsi ašarų pakalnė. Jokio džiaugsmo ar prošvaisčių, kad kada nors bus geriau. Bet Dievas yra šalia!
JIS vadina save gailestingumo Tėvu ir visokios paguodos Dievu. Ir taip yra iš tikrųjų. Mes nekalbame apie teologiją ir neginame pagrindinių krikščioniškųjų įsitikinimų. Jėzus yra realus ir Dievo paguoda yra lygiai tokia pat reali. Daugelis ateina su savo rūpesčiais pas Jėzų ir nueina nepaguosti. Kodėl? Arba jie netiki Jo žodžiais, arba inkšdami nueiti tolyn prieš tai, kai Jėzus juos paguodžia.
Mes elgiamės kitaip: mes ateiname pas Jėzų, išliejame Jam savo širdį, kartais su ašaromis akyse, ir tada pažvelgiame į Jį. Nes JIS iš tiesų visa išgyveno čia, žemėje. Mes laukiame Jo žodžių ir Jo meilės rankos, kuri mus glamonėja švelniai tarsi motina vaiką. Mes prisimename Jo pažadus: tikėjimas yra pergalė, jau nugalėjusi pasaulį. Niekas negali mūsų atskirti nuo mūsų Viešpaties meilės. JIS yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Nebijok, nes aš išpirkau tave, aš pašaukiau tave vardu ir tu esi mano.
Mes stengiamės tikėti Jo pažadais ir stipriai į juos įsikibti. Tada mes suprantame, kad Šventoji Dvasia veikia mumyse. JI pažadina tikėjimą, kurio patys negalėtume sukurti. JI teikia mums saugumą ir paguodą. JI pažadina naują viltį, duoda tikslus ir apsupa mus nuo visų atakų kaip siena. Mums nebereikia gintis – JIS yra šalia! Mums nereikia daugiau bijoti – JIS eina priekyje! Mums nebereikia keršyti, nes JIS įvykdo teisingumą!
Gera šitaip bendrauti su Viešpačiu. Taip mes suprantame, kas yra gyvas tikėjimas. JIS yra realus. Jo pažadai yra tikri.
Kaip tėvas gailisi savo vaikų, taip Viešpats gailisi mūsų. Jis kupinas paguodos, meilės, supratimo, priėmimo ir saugumo. Taip, JIS yra gailestingumo ir visokios paguodos Tėvas!
Dėkojame, Dangiškasis Tėve, kad Tu esi kupinas gailestingumo, paguodos ir gerų žodžių! Tavyje mano siela ilsisi. Tavyje randu paguodą, viltį ir naujų jėgų. Taip gera ilsėtis ant Tavo pečių!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*