Pamastymai – 2017.04.03

„Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės Jo vardo,
skelbkite Jo darbus tautoms!
Giedokite Jam, šlovinkite Jį giesmėmis,
kalbėkite apie visus Jo nuostabius darbus.
Didžiuokitės Jo šventuoju vardu,
tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdys!
Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,
visada ieškokite Jo Artumo.
Atminkite Jo padarytus nuostabius darbus,
Jo stebuklus ir nuosprendžius…
Jis, VIEŠPATS, mūsų Dievas,
ir visoje žemėje vykdomi Jo įsakymai.“
Psalmyno 105, 1-5.7
Dažnai sakoma, jog negalima pasitikėti jausmais, kad turime juos kontroliuoti. Bet tai veda į „sudvasintą“ (įstatyminę) krikščionybę, kai jausmai išstumiami, o viskas daroma tik iš proto. Biblija mus nuolat ragina džiaugtis. Šis džiaugsmas yra Šventosios Dvasios vaisius, kuris neauga labai pamažu, bet arba jis yra, arba jo nėra. Tai priklauso nuo ryšio su Viešpačiu! Be paliovos ieškokite Jo Artumo! – taip sakoma šioje psalmėje, – galvokite apie Jo stebuklus ir Jo meilę mums, gailestingumą! Dėkokime Jam ir Jį girkime! Tuomet Dievo Dvasia bus šalia ir pripildys mus dangišku džiaugsmu. Bet jei vėl seksiu savo asmeniniais norais, tik savais sprendimais, pasiduosiu rūpesčių dvasioms ir „maitinsiu“ savo nuogąstavimus, tuomet Šventajai džiaugsmo Dvasiai mano širdyje liks mažai vietos. Gyvenkime šiandien dieviškame džiaugsme, nes JIS yra Viešpats, Jo viešpatavimas apima visą žemę, o taip pat ir mano gyvenimą.
Dėkoju, Jėzau, kad esi mano Vadovas! Ir mano gyvenime tavo Žodis – paskutinis. Trokštu šiandien gyventi su Tavimi, ieškoti Tavo veido ir pagalbos. Nenoriu rūpesčių dvasioms ir nuogąstavimams suteikti jokios erdvės. Dėkoju, mano Jėzau, kad esi su manimi!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*