Sargai ant sienų – 2017.03.11

Jeruzale, ant tavo sienų Aš pastatysiu sargus;
jie niekada – dieną ir naktį – nenurims.
Jūs, kurie tariate VIEŠPATIES vardą,
netylėkite!
Izaijo 62, 6
Šie sargai ant sienų yra tie, kurie meldžiasi. Jie kovoja už Jeruzalę! Jie sutelkia dėmesį į tai, kad joks priešas nepakenktų Jeruzalei. Jie primena VIEŠPAČIUI Jo miestą ir prašo Jo apsaugos ir palaiminimo. Kas yra svarbiau už šią sargų tarnystę? Galima būtų ginčytis dėl Izraelio politikos, – tai ne “dieviška” ar krikščioniška politika, tai tik žmonių politika. Izraelis dar nėra išgelbėtas ir VIEŠPATIES valdomas, ir ten valdo žmonės, kurie nėra Dievo valdomi. Tačiau Dievas laimina savo tautą įvairiais palaiminimais! Koks kilniadvasiškas, kantrus ir geras yra mūsų Dievas!
Ir ant mūsų bendruomenių ir šeimų sienų turi stovėti sargai. Jie turi priminti Dievui apie Jo Naują tautą, Jėzaus-žmones. Taip, mes esame Dievo tauta! Ir mums reikia tokios sargų tarnystės kaip Jeruzalei ir Izraeliui! Visi, kurie tiki Jėzumi, yra Abraomo sūnūs, Dievo tauta. JIS iš abiejų, žydų ir krikščionių, nori padaryti vieną tautą, vieną kaimenę, savo tautą.
Dievas labai vertina šią sargų tarnystę ir mielai klauso jų balso. Jie primena VIEŠPAČIUI dieną ir naktį Jo Žodį ir Jo pažadus. Jie maldauja Dievo palaiminimo Jeruzalei, Izraeliui, Jėzaus bendruomenei ir šeimoms.
Mūsų šeimai reikia žmonių, kurie meldžiasi! Pirmiausia aš kaip „galva“ turiu būti atsakingas ir aš mielai atlieku šią tarnystę tiems, kurie man patikėti. Kas yra galingesnio už maldą, kad būtų saugomi mūsų vaikai? Kiek prarandama palaiminimų, kai nesudedame rankų maldai už savuosius! Kai ginčas ir pavydas pakerta mūsų maldą!
Sargai ant sienų apie save negalvoja. Galbūt jie serga, kenčia ir yra silpni. Bet maldoje jie kovoja už kitus ir apie save negalvoja. Todėl Dievas galvoja apie juos, ir jie tuo pasitiki. Taip, Dievas labai laimina šiuos žmones, kurie atlieka sargų tarnystę! Maždaug 95 procentai mūsų gyvenimo sukasi tik apie mus. Bet nors 5 procentus panaudokime efektyviai ir prašykime Dievo palaiminimo kitiems. Ne visada tik už save, bet ir už kitus Dievas pašaukė mus maldai. Atiduok Dievui savo laiko dešimtinę ir aukok Jam savo maldą, mintis, savo energiją, savo užuojautą, savo šlovinimą, padėką ir savo jėgas!
Ačiū, Jėzau, Tu turi sargų ant sienų! Ačiū už tuos, kurie už mane ir mus meldžiasi. Jie yra mus supanti siena, sauganti nuo visų priešo išpuolių. Ačiū, kad Tu laimini juos už šią tarnystę! Aš taip pat noriu stovėti ant sienų ir melstis už Tavo kaimenę. Laimink, prašau, Jeruzalę, laimink Izraelį, laimink Jėzaus bendruomenę ir laimink mano vaikus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*