Išbandymai – 2017.03.08

Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti.
Pirmas laiškas korintiečiams 10, 13

Vieną dieną, kai Dievo sūnūs suėjo tarnauti Dievo akivaizdoje, su jais kartu buvo ir šėtonas. Jie kalbėjo apie Jobą. Šėtonas manė, kad Jobui lengva tikėti, nes Dievas jį viskuo apsčiai palaimino. Dievas tarė šėtonui: Gerai, visa, ką jis turi, tavo rankose, tik prieš jį patį rankos nepakelk! Tada pasišalinęs šėtonas sunaikino visus Jobo turtus, tik jo paties nepalietė. Jobas liko ištikimas tikėjimui ir toliau šlovino Dievą. Dar kartą atėjęs pas Dievą šėtonas piktinosi: Visa, ką žmogus turi, jis atiduos už savo gyvybę. Tik paliesiu jo kaulus bei kūną ir Jobas tikrai iškeiks tave į akis. Dievas tarė , gerai, štai jis tavo rankos. Tik jo gyvybės neliesk! Šėtonui pasišalinus Jobą ištiko dvokiančiomis votimis, bet Jobas neišsižadėjo tikėjimo.
Dievas gerai pažinojo Jobą ir žinojo, koks stiprus yra jo tikėjimas. Kartais mes nesuprantame, kodėl Dievas siunčia tam tikrus išbandymus, nelaimes ir ligas. Mes žinome tik viena, kad viskam yra užbrėžtos ribos: Tiek ir nė žingsnelio toliau! – taip Dievas įsakė šėtonui. Taip, mūsų VIEŠPATS yra Viešpats ir Jo žodis yra paskutinis!
Išbandymų metu pastebime, kaip mūsų širdis yra prisirišusi prie materialių turtų, o užklupus ligai suvokiame, ką reiškia sveikata. Turtai ir sveikata nėra blogai, tai Dievui net patinka, bet mūsų gyvenime tie dalykai neturėtų konkuruoti su Dievu dėl svarbiausios vietos. Tokiu būdu Dievas tikrina, kad mes patys tai aiškiai suvoktume. Išbandymuose Dievas niekada nepaliks mūsų vienų, bet atėjus tam metui, JIS yra visiškai šalia. Tuo metu, kai Dievas paima nuo mūsų nelaimes ir sunkumus, mes norime įsikabinti ir būti stipriai prie Jo prisirišę.
Ligas Dievas gali ir dažnai pašalina akimirksniu. Bet kartais įvyksta priešingai. Tuomet, svarbiausia nesiskųsti ir nemurmėti, o leisti Jam būti VIEŠPAČIU ir nepaisant visko, Jam dėkoti. JIS gali palaiminti mus nuosavybės turtais, bet jei JIS tuos turtus paims, tuomet tvirtais įsikibkime į Jį, nes JIS rūpinasi viskuo, taip pat ir mumis. JIS yra mūsų Dievas, o mes Jo vaikai. Mums nereikia suprasti visų Dievo veiksmų, juk JIS žymiai protingesnis už mus.
Praėjus išbandymams, Dievas laimino Jobą ir išgydė jį, o visus nuostolius JIS atlygino dvigubai. Jobo ir Dievo tarpusavio ryšys tapo žymiai artimesnis nei prieš tai, o Jobas galėjo šlovinti Dievą iš visos širdies.
Dėkoju, Jėzau, kai man nesiseka, Tu esi kartu su manimi. Galiu įsikibti į Tave ir Tu perneši mane per visus išbandymus. Taip, šalia Tavęs esu saugus, nes blogiui Tu užbrėži ribas. Tu visuomet paguodi ir suteiki ryžto. Tu imiesi priemonių tinkamu metu.Taip, VIEŠPATIE, noriu Tave šlovinti ir garbinti!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*