Jo kaimenė – 2017.03.04

Taip sako VIEŠPATS Dievas:
Aš pats ieškosiu savo avių
ir jomis rūpinsiuosi.
Paklydusių ieškosiu,
išsklaidytas surinksiu,
sužeistas aptvarstysiu,
ligotas pastiprinsiu,
bet riebiąsias ir stipriąsias sunaikinsiu
ir ganysiu jas teisingai.
Ezechielio 34, 11. 16

Jėzus ieško ganytojų pagal savo širdį! Nes daugelis ieško tik savo sėkmės ar pripažinimo, daugelis pamokslauja savąją išmintį, o ne VIEŠPATIES Žodį. Per mažai jėgos, per mažai Dievo autoriteto, per mažai mažai kaimenei, kurią Dievas taip myli. Avys išalkusios! Jos turi rūpintis ganytojais, o ganytojai nesirūpina avimis, bet tik savimi. Dievas nenori ramiai žiūrėti, kaip jo kaimenė kenčia alkį ir troškulį ir kaip stipriosios avys išstumia silpnąsias. JIS keliasi daryti teismo.
JIS ieško ganytojų pagal savo širdį ir pašaukia tuos, kurie yra nusižeminę, kantrūs, romūs ir malonūs. JIS nešaukia garsių, stiprių vyrų, bet nori pašaukti nuolankius, kuklius, kurie tiesą sakant net nenori. Tačiau JIS suteikia jiems reikalingų gebėjimų ir padeda jiems. Atsiliepk į Dievo kvietimą rūpintis mažąja kaimene!
Leisk Tave pakviesti į Dievo mažąją kaimenę. JIS nori ją nuvesti į gerą ganyklą ir prie tyrųjų vandenų. JIS pažįsta kiekvieną avelę, šaukia jas vardu ir žino, kaip su jomis elgtis. JIS aptvarsto sužeistas avis, pastiprina silpnąsias, randa išsklaidytas ir sugrąžina paklydusias. JIS yra Gerasis Ganytojas, kuriam galime patikėti savo gyvenimą. JIS suras mums gyvenimo šaltinius. Ieškokime Jo ir šaltinių, iš kurių galėtume gerti gyvąjį Žodį.
Melskimės, kad Dievas išpildytų savo Žodį šiam kraštui ir kad mes matytume tik Dievo kaimenę, o ne skaitytume įvairius atskirų konfesijų pavadinimus. Visi kartu mes esame Dievo kaimenė.
Jėzau, Tu esi Gerasis Ganytojas, kuriuo pasitikiu. Tu gerai rūpiniesi manimi ir dovanoji man geras ganyklas ir tyrus šaltinius, kad girdėčiau Tavo Žodį. Tu pasirūpini ramybe ir kelionėje esi su manimi. Aš nežinau, kurlink veda šis kelias, bet Tu jį gerai žinai. Kaip gerai, kad Tu esi čia!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*