Pasitikėjimas maldoje – 2017.02.26

Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi duotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.
Mato 7, 7-11
Stiprus tekstas! Tai galiojo ne tik tuo laiku, kai Jėzus buvo žemėje, bet galioja ir dabar. Nes Jėzus yra vis dar čia, nors mes Jo ir nematome. Anuomet Jėzus pagydydavo visus, kurie pas Jį ateidavo ir Jo paprašydavo. Ar Jėzus šiandien kitoks?
Žinoma, Paulius turėjo dyglį kūne ir jam skaudėjo. Tris kartus jis prašė Dievo, kad pagydytų. Tačiau Dievas buvo tos nuomonės, kad Jo malonės silpname Pauliuje yra pakankamai. Jobas stipriai kentėjo, nors jis labai ištikimai buvo prisirišęs prie Dievo. Ne kiekvieną ligą Jėzus išgydys, aišku. Bet yra visa eilė ligų, kurias sukėlė priešas arba jos atsirado dėl neteisingos mūsų gyvensenos, Dievas jų nenorėjo.
Todėl ieškokime Jėzaus veido ir klauskime: kokia Tavo valia, VIEŠPATIE? Ir jeigu nieko nerandame, kas kalbėtų prieš gydymą ir sveikatą, tuomet prašykime Jo, ir vis belskime ir belskime, kol JIS išgirs ir duos atsakymą. JIS pažadėjo: Savo vaikams JIS nieko blogo neduoda, o vien tik gera! – tam priklauso kaip taisyklė ir sveikata.
Kai mes ateiname pas Jėzų ir kažko prašome, mums reikia tikėjimo. Tikėjimas auga pokalbyje su Dievu. Mums nereikia Jo įtikinti ar perkalbėti; JIS vienas žino, kas mums yra geriausia. Todėl pabūkime tyloje prieš Jį, išliekime savo problemą iš širdies, žvelgdami į Jį. Laukim savo širdyje Jo atsakymo; Dievas leis augti tikėjimui dėl šios problemos. Jeigu mūsų tikėjimas stiprus ir mes esame tikri, kad Dievas nori išspręsti mūsų problemą, tuomet melskimės garsiai ir tvirtai: Jėzaus vardu, skausme ir liga, dink iš čia! – ir imkime Jam dėkoti. Mes taip pat išvejame kiekvieną tamsią jėgą, kuri nori mus kankinti: Jėzaus vardu, ligos ir mirties dvasia, dink! Jėzaus vardu sulaužau kiekvieną piktą žodį, kuris buvo ištartas apie mane ir naikinu kiekvieną prakeikimą, skirtą man! Tamsa, dink iš čia Jėzaus vardu! Aš atsistoju po Jėzaus apsauga ir Jo krauju. – Tada vėl imkime dėkoti. Mes galime Jam už viską dėkoti, ir mūsų širdyje bus lengviau, laisviau ir linksmiau. JIS yra VIEŠPATS, kuris mus nuostabiai aprūpina
!
Ačiū, Jėzau, kad Tau liga ir mirtis nepatinka! Ačiū, kad Tu manimi rūpiniesi! Aš patikiu Tau save ir įsakau ligai ir mirčiai, skausmui, kančiai ir priklausomybei dingti, Jėzaus vardu. Tu esi čia, kuris nuostabiai manimi rūpiniesi.
Biblijos skaitinys šiai dienai: 1 Mozės, Pradžios 33
Mielas skaitytojau, tai eksperimentas. Jeigu tau kažką skauda ar sergi, uždėk savo rankas ant tos vietos. Ir melskis malda, pateikta viršuje, Jėzaus vardu. Jeigu patirsi pagijimą ar pagerėjimą, būtų labai malonu, jeigu man apie tai praneštum.
Rašyk man prašau šiuo elektroniniu adresu: <frank.lietuva@gmail.com>   Ačiū!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*