Pagundymas turtais – 2017.02.25

Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia Jį nuvedė į dykumą keturiasdešimčiai dienų, ir JIS buvo velnio gundomas. …
Tada velnias, užvedęs Jį į aukštą kalną, viena akimirka parodė Jam visas pasaulio karalystes. Velnias Jam tarė:
Duosiu Tau visą jų valdžią ir šlovę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas duodu. Todėl, jei parpuolęs pagarbinsi mane, visa bus Tavo.
Luko 4, 1.2.5-7
Matyt velniui tikrai priklauso visos šio pasaulio karalystės ir visi turtai. Čia Jėzus jam neprieštarauja. Tik JIS visiškai nenorėjo parpuolęs pagarbinti velnio. Nes vien tik prieš VIEŠPATĮ, vienintelį Dievą, reikia priklaupti ir Jį garbinti.
Turbūt kiekvienas krikščionis yra panašiai gundomas turtais, sėkme, gerove ir sveikata. Kas nenorėtų visada būti sveikas? Turėti sėkmę profesijoje? Kaupti turtų ir komforto? Keliauti, kaip patinka? Deja, yra krikščionių, kurie būtent taip gundomi, krenta ir turtams bei kitiems dalykams atiduoda savo sielą. Jų mąstymo ir tikėjimo centras pamažu stumiamas į šalį, kol Jėzaus vietą užima sėkmė. Net žymūs evangelistai pasiduoda tokiam pagundymui. Jų mąstyme nebelieka Jėzaus, o vien tik pinigai, pinigai, pinigai. Jėzus yra panaudojamas tik pinigams daryti.
Taip pat yra taip vadinamų VIEŠPATIE-laimink-mane-krikščionių. Jie ne itin mąsto apie Jėzaus sekimą, bet apie tai, kad VIEŠPATS juos turi palaiminti. Profesijoje, santuokoje, laisvalaikio užsiėmime … visuose keliuose VIEŠPATS yra panaudojamas, kad palaimintų tokių krikščionių kelius. JIS turi daug kantrybės, bet JIS mieliau norėtų, kad jie pradėtų ieškoti šaltinio ir gertų tyrą vandenį, o ne pagundymų nuodus. Šie krikščionys neturi savyje ramybės ir galvoja, kad turėdami daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau sveikatos jie įveiks tą neramybę. Jie yra varomi link sėkmės … bet laimingas yra tas, kas ramybę randa prie Jėzaus širdies!
Jėzus atsakydamas į pagundymą duoda tik vieną protingą ir teisingą atsakymą: VIEŠPATĮ, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk. Taip, dėkingume slypi jėga. Kreipdamiesi į Dievą, mes įgyjame galimybę gyventi be rūpesčių ir su dėkingumu, pilni ramybės, pasitenkinimo ir harmonijos; – vien tik pinigai tokio palaiminimo tikrai neatneša. Mes turime sekti Jėzų, eiti Jo keliais. O Jėzaus kelias nėra: sėkmė bet kokia kaina. Jėzus galėjo tarnauti. JIS galėjo pakelti nepriteklių. JIS kartais sirgo ir buvo silpnas (plg. Izaijo 53
). JIS buvo niekinamas ir iš Jo tyčiojamasi. Jo draugas, su kuriuo JIS kartu valgė duoną, Jį išdavė. Žiūrint išoriškai, Jėzaus gyvenimas atrodė nesėkmingas. Ir vis dėlto: Dievas buvo labai, labai Jėzumi patenkintas, taip, kad Jį pasiėmė į dangų ir pasodino Jį savo dešinėje.
Geriau būkime kaip Jėzus!!! – ir pasitikėkime, kad Dievas kaip Tėvas rūpinsis mumis. Tada mums tikrai gerai seksis.
Ačiū, Tėve danguje, kad Tu taip gerai manimi rūpiniesi! Man nereikia būti susirūpinusiam, nereikia su stresu vytis sėkmės. Man nereikia apsimesti ir daryti taip tarsi … Aš turiu Jėzų, Gelbėtoją, kuris mane atpirko, daro šventu, naudoja ir nuolat gelbsti. Ačiū, Tėve, aš esu Tavo vaikas.
Biblijos skaitinys šiai dienai: 1 Mozės, Pradžios 32

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*