Tikėjimas – 2017.02.21

Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!“
Jono 11, 40
Jėzus tai pasakė Mortai. Jos brolis Lozorius mirė ir Morta priekaištavo Jėzui, kad JIS nesuspėjo laiku ir jo neišgydė. Bet Jėzus turėjo kitų tikslų. Jis norėjo padaryti dar didesnį stebuklą – prikelti Lozorių iš kapo. Morta buvo labai praktiškas žmogus ir pasakė, kad Lozoriaus kūnas jau dvokia, nes buvo palaidotas prieš tris dienas. Tada Jėzus pasakė žodžius, cituotus pradžioje.
Tikėjimas – kas jis???
Kai kurie įtempia visas savo jėgas. Jie nori žūtbūt kuo nors tikėti ir tiki, kad Dievas tai padarys. Kai kurie galvoja, kad gali melstis tuomet, kai verda emocijos ir veržiasi jausmai, ir tada Dievas padarys tai, ko jie nori. Bet taip nėra. Dažnai nieko neįvyksta. Ir žmonės nusivilia. Jie taip stengėsi, buvo tokie įsitikinę, bet Dievas neatsakė ir neišklausė jų maldų.
Tikėjimas nėra vien tik valios ar jausmų reikalas. Tikėjimas auga širdyje, kurioje viskas susiję: valia, jausmai, protas, jėgos, siela ir ypač Šventoji Dvasia, kuri gyvena širdyje.
Kalbėdamiesi su Dievu apie tam tikrą dalyką, mes suprantame, ką Jis apie tai galvoja. Ir tada imame vis labiau tikėti, kad Dievas būtent tai ir nori padaryti. Tada pradedame melstis, kad Dievas tai ir įvykdytų! Tai yra, trumpai tariant, mūsų tikėjimas, išjudinantis kalnus. Dievas atsižvelgia į šį tikėjimą, kurį JIS pats įdėjo į mūsų širdis.
Jėzus darė tik tai, ką Jam įsakė Tėvas. Dėl to JIS rado Zachiejų, kuris slėpėsi medyje. Ir pažinojo Natanaelį dar prieš sutikdamas jį. Dėl to JIS galėjo išgydyti žmones, kurie atėjo pas Jį. JIS žinojo, ko nori Dievas, ir galėjo atitinkamai veikti ir melstis.
Ir mes norime taip daryti. Mes norime maldoje ieškoti Dievo valios, paklausti Jo ir, vos tik įsitikiname, melsti stebuklo. Tada matysime Dievo šlovę. Koks puikus pažadas!!! Taip, aš noriu čia ir dabar matyti Dievo darbus. Štai kodėl einu melstis, nutylu prieš Jį ir apie viską su Juo kalbuosi. Noriu Jo klausytis ir žinoti, ko Jis norėtų. Taip kartais galiu išvysti stebuklus ir patirti Dievo šlovę.
Ačiū, Jėzau, Tu netoli! Dėkoju, kad kalbiesi su manimi! Taip, aš noriu daugiau apie Tave sužinoti ir matyti Dievo šlovę. Atverk mano ausis!
Biblijos skaitinys šiandien: Išėjimo 28

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*