Ar myli Jėzų? – 2017.02.16

Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: „Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?“
Jono 21, 17
Petras nuliūdo, kad Jėzus paklausė trečią kartą: „Ar myli mane?” Jis atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu.“
Klausimas, ar aš myliu Jėzų, yra labai gilus. Neina taip greitai atsakyti. Ir mūsų abejonės meile Jėzui mus nuliūdina. Ar tai aš abejoju, ar bet kuris kitas žmogus, šios abejonės mano meile Viešpačiui nuliūdina ir priverčia ieškoti atsakymo.
„Ar myli mane?“ – klausia Jėzus. Iš kur mums tai žinoti!? Juk tai ne tas dangų siekiantis fantastiškas jausmas, praeinantis po pirmos audros. Taip pat tai nėra meilė valios pastangomis: dabar aš Jį  m y l ė s i u. Tai labai gili širdies meilė. Ji apima jausmus, valią, protą ir visas mintis. Bet ji siekia daug, daug giliau. Ji sako: „Jėzau, Tu esi mano Alfa ir Omega. Tu esi tas, dėl kurio aš gyvenu.“
Kartais šią meilę nustelbia daugybė streso, šurmulio ir darbai. Arba mūsų neatsargus naudojimasis kvailais dalykais. Tada mes įsiveliame į blogus dalykus ir nepaliekame Jam vietos (Dievas tai vadina nuodėme). Į mūsų gyvenimą taip pat gali įžengti kitas dievas: turtai, prabanga, pinigai, seksas, maistas, sportas, darbai….
Pats Jėzus mus išlaisvins, kad Jį mylėtume. Nes JIS žino, kad tik tada mes randame pasitenkinimą ir gyvenimo prasmę. Tik JIS vienintelis iš tiesų yra mūsų gyvenimas, mūsų tikslas, paskirtis ir šaltinis. Todėl JIS siunčia mums Šventąją Dvasią, kuri įgalina mus mylėti Jį visa širdimi nepaisant proto, jausmų ir netgi mūsų pačių ego. Jei leisime veikti Šventajai Dvasiai, tai bus nuostabūs meilės santykiai. Kai mes sukylame prieš Jo vedimą ar valdžią, mus greitai apima negyvas religingumas: Jėzus, malda, Biblijos skaitymas ir kt. tampa sausais ritualais ir žiniomis.
Kartais tampme vėjyje pastatyta žvake – mūsų meilė Jėzui gali būti bet kada užgesinta. Bet JO tiesa yra amžina: audra negali užpūsti meilės ugnies. Kartais žėruoja tik dagtis, liepsna jau seniai užgęsus. Tačiau JIS gali staiga ją vėl uždegti ir išlaikyti liepsnojančią. Greitai bėk pas Jį ir šaukis pagalbos! Išpažink savo silpną tikėjimą, neištikimybę, savo nuodėmes ir nepaleisk Jo! Kibkis į Jį, nusidėjėlių ir silpnuolių Gelbėtoją! JAM patinka, kai įsikimbame į Jį ir šaukiamės pagalbos. Tada JIS greitai atskuba ir aptvarsto sužeistą širdį, atleidžia visas kaltes ir vėl uždega meilės liepsną.
Ateik Jėzaus, padėk man! Mano meilė Tau yra maža ir silpna, aš bijau, kad ji užges! Uždek iš naujo ugnį! Aš taip norėčiau būti su Tavimi ir eiti kartu per gyvenimą! Viešpatie, man Tavęs reikia!!!
Biblijos skaitinys šiandien: Pradžios 24 (1 Mozės)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*