Liūdesys, pakeistas į džiaugsmą – 2017.02.07

Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu,
nuvilkai man ašutinę ir apjuosei mane džiaugsmu,
kad giedočiau tau be perstojo šlovės giesmę.
VIEŠPATIE, tu esi mano Dievas, –
tau dėkosiu per amžius!
Psalmė 30, 12–13
Kuo didesnis išlaisvinimas ir išgelbėjimas, tuo stipresnė mūsų padėka. Kiekvienas, kuris buvo agonijoje, meldėsi ir kurį Viešpats išgelbėjo, taip lengvai šito nepamirš – jis yra amžinai dėkingas.
Dievas neišgelbsti mūsų tik vieną dieną ar iš vienos situacijos, bet veikiau gelbsti mus nuolat, nes JIS myli ir uoliai mumyse darbuojasi. Tik jei mes patys nuolat greitai viską pamirštame ir išgelbėjimą priskiriame atsitiktinumui ir todėl nenorime atiduoti Dievui šlovės, tada Jam tampa sunku. Mes nebedėkojame Jam, nebeesame pavaldūs Jo viešpatystei. Vargas mums.
Kas seniai pradėjo savo kelią, kas ieškojo tiesos, Dievo, meilės ir kūrinijos harmonijos ir pagaliau tai rado Jėzuje, tas yra kupinas džiaugsmo. Jis gali stryksėti ir šokti, nes rado savo tikslą.
Ateinčio pas Jėzų Jis nepaniekins, neatmes ir neišvarys. JIS paima jį į rankas, aptvarsto skaudančias žaizdas ir širdį, paguodžia, padrąsina ir parodo naujus kelius ir tikslus. JIS taip nuostabiai veikia mūsų širdyse, kad pergalės džiaugsmas nugali. JIS pats mumyse sukuria šį džiaugsmą – leiskite lietis jo džiaugsmui laisvai ir netrukdykite!
Taip, JIS yra puikus Perkeitėjas. Liūdesį JIS paverčia džiaugsmu, vargą džiaugsmu, vienatvę ramybe, neapykantą sau į užuojautą kitiems. Jo gerumas neturi jokių ribų. JIS perkeis viską, kas bloga. Tegul Jis dirba mūsų širdyse, mes atiduodame Jam savo naštas ir per Jėzų einame tiesiai pas Tėvą!
Jei dabar jaučiamės vieniši ir nusivylę, mus slegia kaltė ar liūdesys, norime Jam išsakyti Jo pažadą: „Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu ir apjuosei mane džiaugsmu.“ Prašau, Viešpatie, padaryk, kad tai būtų tiesa! Jei mes nelaikysime įsikibę savo naštų, Jis išpildys savo pažadą. Būk laisvas, laimingas, pilnas ramybės ir Jo išgelbėjimo džiaugsmo!
Ačiū, Tėve, kad Tu esi toks nuostabus Dievas, kuris taip rūpinasi savo vaikais! Dėkoju, kad paimi mano dejones ir nebeturiu dėl ko skųstis. Tu pripildai mano širdį džiaugsmo, kad turėčiau daugybę priežasčių džiaugtis! Tu esi šalia, mane apsupi ir aptveri, man padedi ir visuomet iš naujo padrąsini! Tu nugali Priešą ir visus dalykus, kurie apsunkina mano gyvenimą. Ačiū, ačiū ir dar kartą – Tau dėkosiu amžinai!
Biblijos skaitinys šiandien: Pradžios 17 (1 Mozės)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*