Tie, kurie Jį myli, yra tarsi saulė – 2017-02-03

Bet tespindi tavo bičiuliai
tarsi savo galybėje tekanti saulė!
Teis
ėjų knyga 5, 31

VIEŠPATS Jėzus yra mūsų saulė. JIS nušviečia mūsų gyvenimus, sušildo širdis, apgaubia savo spinduliais, prasiskverbia į mūsų vidų ir yra vilties šviesa.
Kaip gera, kad Jėzus gali apšviesti mus ir mūsų gyvenimus!
Jei mes pasitikime ir mylime Jėzų, jei ieškome Jo maldoje, mintyse, Biblijoje, pamoksle, Jo dvasia apsireiškia mums. Jei visas kliūtis patikime J
ėzui, pajuntame Jo būtį ir Jo antspaudą: tampame lyg saulė, tekanti galybėje!
Malach
ėjo knygoje 3, 20 rašoma: Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė, skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo. 
Taip, teisumo saulė, vadinasi, mano Jėzus nužengs ir atneš išgijimą. Sklis džiaugsmas, ramybė ir šventumas. Kaip gera, kad JIS yra saulė!
Jei kažkur keliaujame, turime būti ten kaip saulė, patekanti ryte po ilgos nakties. Turime nešti džiaugsmą ir viltį ten, kur vyrauja abejonės ir vargas. Visi turi džiaugtis mumis, jei jie mato mus, nes mes įkūnijame Jėzų saulę, Jo viltis, džiaugsmą, ramybę. Tai turime skleisti visur.
Nebūkime jautrūs, jei kas mus paliečia, ir nesibaiminkime, jei kažkas pasako blogą žodį. Būkime atidūs kitiems žmonėms. Dievas rūpinasi mumis, o mes – kitais. Tad taip turi būti.
Jėzus atneša mums išgijimą, kad mūsų siela būtų sveika ir mes nepasinertume į egocentrišką gyvenimą jausmų pasaulyje tik sau. Nes tai veda į kartėlį, aroganciją, užsidarymą ir vienatvę. VIEŠPATIE, apsaugok mane nuo mano jausmų, supančių tik mane!
Džiaugsmas, kurį dovanoja Jėzus, yra nesutramdomas. Ar matėte kada, kaip jautukai pavasarį išeina iš tvarto? Arba kaip siaučia vaikai, išėję iš vaikų darželio, kur turėjo būti ramūs? Taip atsitiks ir mums, kai Jėzus ateis. Susibūrimuose galime jausti po truputėlį šį džiaugsmą Dievu. Tai turi atsispindėti mūsų aplinkoje, tuomet saulė patekės savo galybėje.

VIEŠPATIE padėk, kad aš būčiau kaip saulė! Suteik Savo džiaugsmo ir vilties! Suteik išgijimą, teisumą ir ramybę! Padėk, kad aš nesisukčiau tik aplink save, bet pasinerčiau į Tavo gydymą ir tai galėčiau perteikti kitiems, nesibaimindamas žaizdų, nes Tu gydai ir apsaugai. Jėzau, myliu Tave, mano Saule, mano Gyvenime, mano Viltie ir mano Viskas!!

Biblijos skaitin
ys šiai dienai: Pradžios knyga 13

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*