Tebūnie Jo valia – 2017.01.29

Jėzus sako: melskitės taip:
Tėve mūsų,
kuris esi danguje,
teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Mato 6, 9f.
Dievo valia yra gera! Nes JIS yra vien tik geras!! Jame nėra nieko blogo ar kerštingo. Nėra taip, kad JIS neatleistų mūsų neįveikimo, Jam patinka atleisti. JIS nėra rūstus ir piktas, kai mes kažką sugadinome, ne taip pasielgėme, bet džiaugiasi mūsų atsiprašymu ir padeda mums vėl viską sutvarkyti. JIS yra Tėvas, mylintis mus. JIS nėra nemaloningas, nekantrus teisėjas, kaip kai kurie įsivaizduoja, kai galvoja apie Dievą. JIS yra meilė asmenyje, o ne kerštas asmenyje!
Jo mintys mums yra geros ir Jo planai mums yra nuostabūs. Tik tai, kas geriausia, yra skirta Jo vaikams!
JIS sielojasi ir liūdi, kad žemė tokia bloga. Neteisybė, godumas, valdžios troškimas, gyrimasis, valdymas, melas, apgaulė … blogi dalykai su mumis. Ir visa tai todėl, kad žmogus autoritetą, skirtą kūrinijai, atidavė priešui. Dievo planas Edeno sode, rojuje, buvo nuostabus. Bet žmogus viską sugadino.
Ir štai atėjo Jėzus, Dievo Sūnus, visiškas ir tikras žmogus. Tik JIS gali kūriniją vėl sutaikyti su Dievu, ir JIS tai padarė! JIS užmokėjo didelę kainą; – savo gyvenimą. Dabar išteisinti Jėzumi galime prašyti Dievą, kad Jo valia įvyktų. – JIS laukia, kad mes Jo prašytume ir JIS galėtų veikti!
Todėl Jėzus, o po Jo ir mokiniai, ir kiti Jo sekėjai galėjo gydyti ligonius, išlaisvinti pavergtuosius, nugalėti gamtos stichijas ir palengvinti socialinius sunkumus. Dievo valia pagaliau gali vykti, Jėzus atvėrė tam kelią!
Dabar galima numanyti, kiek daug galios turi malda: Ji išlaisvina Dievo valią. Jei tik mes daugiau galėtume Juo pasitikėti, tai galėtų įvykti dar daugiau Dievo meilės ir jėgos ženklų. JIS pasiruošęs, – o mes?
Danguje jau vyksta Dievo valia. Ką JIS pasako, įvyksta. Visi angelai yra pasiruošę klausyti Jo įsakymų. Ten, danguje, vyrauja jau dabar dangiški dalykai!
Tik mūsų malda ir užtarimas gali palaužti žemėje priešo valdžią. Ir tik Jėzus, kai JIS ateis, galutinai nugalės priešą. Dabar galime prisidėti prie Jėzaus Karalystės statymo, bet ji bus užbaigta, kai JIS sugrįš.
O, Jėzau, ateik greičiau! Tuomet Dievo valia vyks čia, žemėje, kaip ji dabar jau vyksta danguje! Tuomet tikrai bus taika, tuomet vyraus džiaugsmas ir teisingumas. Nebus meluojama ir apgaudinėjama. Kiekvienas bus paslaugus kitam. Kiekvienas norės kitam tik pačio geriausio. Bus Dangiška!!
Ačiū, Jėzau, Tu greitai sugrįši! Tu užkirsi kelią neteisybei ir beširdiškumui. Tu galutinai sutriuškinsi blogį. Aš noriu Tau tarnauti ir melstis, kad čia vyktų Tavo valia. Aš noriu rungtis maldoje dėl Tavo Karalystės. Ačiū, Tu išgirsti mano maldą!!
Biblijos skaitinys šiai dienai:
1 Mozės, Pradžios 8

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*