Teateinie Tavo karalystė – 2017-01-28

Todėl melskitės taip:
Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė …
Evangelija pagal Matą 6, 9 – 10

Šioje eilutėje nėra klaustuko ar šauktuko; – Dievui reikalas yra aiškus. Jo karalystė tikrai atsiras. Prašykime, kad tai įvyktų greitai, dar mums esant.
Dievo karalystė yra ten, kur veikia Dievas. Tai Jo valdos, neturinčios jokių sienų palyginus su valstybėmis žemėje. Šios ribos yra beribės, apimančios visą pasaulį. Kai kurie Dievo vaikai gyvena paslaptyje (ypač musulmoniškame pasaulyje), o kiti tai parodo labai atvirai. Jie yra Dievo Karalystės pranašai su savo padėjėjais. Mes už Dievo Karalystę! Mes esame ne tik Karalystės paveldėtojai, bet ir Karalystės piliečiai! Kalbu ne apie tautas: vokiečius, rusus, lietuvius ar anglus, kalbu visų pirma apie krikščionis, brolius bei seseris! Žydai ir izraelitai taip pat yra Jėzaus būrio dalis. Jono evangelijoje rašoma, kadJėzus nori paversti viską vieniu.
Jehovos liudytojai ir kai kuriose vaikiškose knygelėse Dievo karalystė vaizduojama labai naiviai, vaikiškai. Tačiau tai viską paveikia labai galingai.
Ar galima įsivaizduoti, kad Dievo karalystėje yra ligų ir kančių arba blogųjų jėgų apsėstų žmonių, kad viska apėmusi baimė ir rūpesčiai? Kad kažkas miršta? Ne, Dievo būtyje to negali būti. JIS yra gyvenimas, šviesa, tiesa ir išganymas … JIS visiems blogiams padarys galą.
Tad prašykime: VIEŠPATIE, teesie Tavo karalystė!! Ach, pasirodyk!
Jei kas patiria chroni
škus skausmus, nepagydomą kančią, nenumaldomą liūdesį, gal neteisingai apkaltintas sėdi kalėjime, buvo apgautas, apvogtas, kiek jėgų jis įdeda į šį meldimą: VIEŠPATIE, pasirodyk!
Žinoma, kad mūsų VIEŠPATS Jėzus vėl pasirodys. Gal ne mano gyvenimo metu, tačiau tai bus didi šventė!! Tuomet ateis galas visiems vargams ir būsime Jėzaus širdyje, kuris mus guos ir gydys nuo skausmo.
Todėl šiandien džiaukimės, kad JIS yra čia ir JIS yra ligų, kančių, mirties ir liūdesio Nugalėtojas: Jėzus Kristus, mūsų mylimas VIEŠPATS! Pasirodyk, VIEŠPATIE JĖZAU, greičiau pasirodyk!!

D
ėkoju, Jėzau, kad priklausau Tau! Tu brangiai mane išpirkai savo krauju, aš priklausau Tau. Tu išgelbėsi mane iš kančios, nes aš priklausau Tau. Kada pasirodysi Tu? Laukiu Tavęs, mano gerasis Išganytojau!!

Biblijos skaitin
ys šiandienai: Pradžios knyga 7

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*