Teesie šventas tavo vardas – 2017-01-27

Todėl melskitės taip:
„Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas.“
Evangelija pagal Matą 6, 9

Mano siela, šlovink VIEŠPATĮ,
ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,
ir neužmiršk, koks jis geras –
VIEŠPATS yra gailestingas ir mylintis,
lėtas supykti ir kupinas ištikimos meilės.
Kaip tėvas gailisi vaikų,
taip VIEŠPATS gailisi jo pagarbiai bijančiųjų.
VIEŠPATS padėjo savo sostą danguose,
ir jo karališka galybė visa valdo.
Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai, –
galingieji, vykdantys jo įsakymą,
paklusnūs jo tartam žodžiui.
Šlovinkite VIEŠPATĮ, visos jo galybės, –
jo tarnai, vykdantys jo valią.
Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo darbai,
visose jo viešpatijos vietose.
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!
Psalmė 103,
1.2.8.13.19-22

Ach, prabusk, mano siela! Ryto aušroje noriu virpinti arfos stygas, pabusk! Taip, noriu giedoti ir šlovinti Viešpatį nuo ryto iki vakaro ir nuo vakaro iki ryto. Dievas to vertas! Kokia dydi Jo galybė! Koks tvirtas Jo glėbis! Koks maloningas, kantrus ir gailestingas yra JIS!
Ba
iminuosi, kad mano šlovinimas yra per silpnas šiam galingajam Viešpačiui! Mano giesmė tik paika dainelė! Mano gyvenimas Jam tik varganos pastangos. Ne, aš nesugebu tinkamai šlovinti … esu tik žmogus, bet ne angelas.
Tačiau Dievas sako: AŠ esu maloningas ir kantrus. Žinau, kad JIS priima mano šlovinimą, mano gerą intenciją. O gražiausia yra tai, kad Jam patinka mano giesmelės! Kur yra toks Dievas, kad pasipriešintų savo vaikams, kuris labai myli Savo vaikus? Kuris mielai skuba pas juos ir yra šalia? Taip, gražiausia mūsų VIEŠPATYJE tai, kad JIS myli mus mumyse! Todėl šlovinkime ir garbinkime VIEŠPATĮ, nes JIS yra Tėvas, pasigailėjęs mūsų!
Š
lovinimo metu VIEŠPATS rūpinasi savo tauta ir vaikais. JIS daro stebuklus, gydo silpnuosius ir invalidus, ligas, išveja piktąsias jėgas, atleidžia kaltes, veikia mūsų sielą, teikia džiaugsmą ir ramybę … Kaip gera, būti šlovinime kartu su VIEŠPAČIU!
Ta
čiau mane slegia mano nešventumas ir netobulumas. Mane graužia sąžinė prieš Jį ir aš užmerkiu akis. Tada suprantu: JIS nori atleisti, nori apvalyti mane! Tuomet pajuntu džiaugsmą, nes aš Juo tikiu! Dievas mane nuplovė, negarbės nebėra, aš esu laisvas šlovinti Jį ir būti su Juo! Aleliuja!!!


Dėkoju, Jėzau, kad nutiesei kelią link Dievo! Tu atleidai! Aš esu laisvas Jį šlovinti ir garbinti! Stoviu švarus ir tyras prieš mano galingąjį Dievą, šlovinu ir dėkoju. Ar galėčiau gauti kažką geresnio nei būti su Tavimi, VIEŠPAČIU??

Biblijos skaitinys šiai dienai: Pradžios knyga 6

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*