Nuodėmės valdžia – 2017-01-21

Išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo tarnais.
Laiškas romiečiams 6, 18
Nuodėmė yra daug ką apimantis žodis, turintis kelias reikšmes. Kai kurie žmonės valgo daug ir kalba apie tai, kad nusidėjo. Kiti daro kažką blogo ir tai yra nuodėmė, pavyzdžiui Kainas užmušė Abelį – mirtina nuodėmė. Dar kiti gyvena nuodėmėje, toks jų gyvenimo būdas, pavyzdžiui, vyrai svetimauja. Kiti gyvena nuodėmės valdžioje, jie kitaip negali, yra su tuo susiję ir laukia išlaisvinimo.
Nuodėmė Biblijoje aprašoma kaip asmuo, piktas demonas. Ji bando mus paversti tarnais ir verčia priklausyti piktadariui.

Nuodėmes mes atleidžiame ir pateisiname. Kitaip tariant esame akli savo nuodėmėms. Tačiau kitų kaltes ir nuodėmes pastebime ned
elsiant. Taigi mums patiems reikia mūsų pačių „apšvietimo“.
Jėzus suteikė mums išlaisvinimą iš nuodėmių valdžios. Krikščionis daugiau nebegyvena nuodėmėje, tačiau kartkartėmis nusideda (deja). Žmogus, kurio dar nepriėmė Jėzus, gyvena nuodėmėje, jei jam taip gerai. Tačiau visa, kas nėra Jėzaus valdžioje yra nuodėmėje. Dievas vieną dieną paskelbs teismą ir iškels visas nuodėmes, paslėptas nuo mūsų, į dienos šviesą. Tada stebėsimės, koks neteisingas yra žmogaus pavyzdys.
Kai sakoma, gimęs nuodėmėje, reiškia įgimtą nuodėmę. Adomas ir Ieva neteko rojaus, nes nusidėjo. Nuo tada jų palikuonys priklauso piktadariui. Tad mums reikia išsilaisvinimo! Tod
ėl pasirodė Jėzus!
Jis gali sunaikinti nuod
ėmės valdžią. Nesvarbu, kokio stiprumo būtų mus laikančios grandinės, nesvarbu, kokie piktadario reikalavimai. Jėzus užmokėjo, kad būtume išpirkti. JIS suplėšė ir prisegė prie kryžiaus mūsų nuodėmių kvitą, nukreiptą prieš mus. Mes esame laisvi.
Visomis savo jėgomis turime kovoti prieš nuodėmes, kad netaptume jų tarnais. Dieve, suteik mums Savo Šventąją Dvasią, kuri mums padėtų. Mūsų senasis Aš visada nori mus perkalbėti ir pradėti veikti prieš Dievą. Tad dar stipriau prisiriškime prie Jėzaus ir tapkime teisingumo vergais, kad mūsų neįveiktų blogis. Tik su Jėzumi esame saugūs!
Sekime Jėzumi, ieškokime Jo ir leiskime būti išvalomi, kad blogis nerastų kur prikibti.
Mes priklausome Jam, savo VIEŠPAČIUI Jėzui. Todėl blogis yra piktas ir nori mus sugundyti. Tačiau mes tvirtai laikomės Jėzaus, mūsų tikėjimo pradininko!

D
ėkoju, Jėzau, Tu suteikei išlaisvinimą iš nuodėmių ir blogio valdžios! Tu mane nuplovei; – ir mane Tu plauni nuolatos! Noriu laikytis Tavęs, nes tik su Tavimi esu saugus.

Biblijos skaitinys šiai dienai: Pradžios knyga 1 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*