Persekiojami ir šmeižiami – 2017-01-14

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus.
Evangelija pagal Mat
ą 5, 11 – 12

Jėzus buvo neteisingai suprastas, šmeižiamas ir persekiojamas. Jis net buvo nužudytas, manant, kad tai bus paslauga Dievui. Tad kodėl mums turėtų sektis geriau?
Garbė, jei iškenčiame Jėzaus kančias. Kaip galime geriau parodyti mūsų VIEŠPAČIUI savo meilę? JIS tai mato ir didžiuojasi.

Dievo rankose yra mūsų likimai, tad JIS bet kada gali panaikinti liūdesį. Tačiau yra taip kaip su Jėzumi Getsemanės soduose. Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu.
Paskutinėmis dienomis pasirodė pranešimai spaudoje, kiek yra persekiojamų krikščionių vien dėlto, kad jie yra krikščionys. Jų gali būti apie 200 000. Spėju, kad bus dar blogiau. Kodėl?
Krikščionyse slypi Dievo dvasia. Tad pasaulis prieštarauja tam, jaučiasi demaskuotas ir puldinėjamas. Žmonėms yra meluojama, pasaulyje kyla šmeižtas, žmonės nuteikinėjami prieš krikščionis. Pamaldus, dvasingas žmogus to nepastebi. Tačiau tie, kuriuos valdo Jėzaus dvasia, susiduria su priešprieša ir persekiojimu. Didžiuokis, nes Jėzus didžiuojasi Tavimi!
J
ūs žemės druska ir pasaulio šviesa. Kas nekenčia tamsos? Tai ne tie žmonės, kurie nusiteikę prieš mus, bet nelabasis.
Jėzus atkreipia dėmesį į tai, ar mes esame Jam ištikimi ar mes Jį neigiame ir nerandame kompromisų. JIS nori apdovanoti nugalėtojus, kurie yra kartu su Jėzumi, tiesiog už būvį, kaip kad Steponą. Jėzus nori paguosti ir padrąsinti. O dažnai JIS įsikiša į įvykius ir užčiaupia priešams burnas. JIS nori persekiojamiems suteikti viską, ką jie prarado.
Pagalvokime šiandien apie mūsų brolius ir seseris, kurie sėdi kalėjimuose dėl VIEŠPATIES ir kuriems gresia mirties bausmė. Susitelkime maldai už juos! Pasiruoškime patys patirti persekiojimus ir šmeižtą. Dėl VIEŠPATIES Jėzaus valios!

D
ėkoju, VIEŠPATIE Jėzau, kad niekada nepalieki mūsų vienų! Jei mes esame persekiojami ir šmeižiami, Tu esi visada šalia. Tu priglaudi mus Savo glėbyje ir guodi, suteiki drąsos ir jėgų, Tu kalbi per mus ir padedi mums!!

Biblijos skaitinys šiai dienai: 47 psalmė, 1 – 10

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*