JIS nugalėjo – 2016-12-30

Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas,
galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia,
nes išmestas mūsų brolių kaltintojas,
skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį.
Apreiškimas Jonui 12, 10


Dar neatėjo ta diena, kai šėtonas nurims ir baigsis jo skundai bei melai. Dabar jis dar gali visą pasaulį maustyti savo melais bei skųsti brolius ir seseris Dievui. Tačiau mes turime užtarėją: Jėzų Kristų.
Jėzus jau ant kryžiaus pasiekė pergalę, o kartu su juo ir mes, jei laikomės įsikibę į Jį. Šėtonas toliau bando vedžioti mus už nosies su nuodėmėmis. Jis nenori, kad pamirštume mažiausias smulkmenas. Jis nuolat yra šalia ir šnabžda apie mūsų nuodėmes, praeitį, bejėgiškumą ir nešventumą. Blogai, jei mes jo klausome.
Dievas yra čia! JIS nori globoti mus ir skundikui kaskart sakyti: reikalas jau atliktas! Ant kryžiaus jau atpirkau nuodėmę. Dievas jau ją pamiršo. Tu esi melagis!
Krikščionys, besiklausantys šėtono melų, yra vargšai. Kaip jie gali džiaugtis? Jie visada yra žeminami ir jaučia didžiausią kaltę. Jie nepasitiki, o tai patinka šėtonui, bet mūsų VIEŠPAČIUI tai visai nepatinka.
Todėl Jėzus atsiuntė Savo Šventąją Dvasią, kuri veikia mūsų sąžinę, kad JIS mums iš tiesų atleido. Dvasia įgyvendina Jo žodį: esu nuplautas Jo krauju. Dievas visas nuodėmes nuskandino giliausioje jūroje. JIS pamiršo mano kaltes, išbraukė iš savo knygos. Esu kaip naujagimis, kiekvieną rytą naujas, nekaltas ir švarus!
Tad kiekvien
ą rytą galiu šlovinti ir girti Dievą. Galiu džiugiai ir paguostas keliauti su Jo meile per dieną. JIS yra čia, kuris mane myli, saugo ir veda. JIS yra mano Draugas ir Padėjėjas!

Dėkoju, Jėzau, kad Tu man atleidai išties! Niekas negali man priminti kalčių, jokie skundikai, melagiai, senos gyvatės. Noriu klausytis Tavęs! Tu esi Dievas, kuris mane myli!

Biblijos skaitinys
šiai dienai: 37 psalmė, 30 – 40

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*