Jėzus – mano Užtarėjas – 2016.12.28

Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų.
Laiškas hebrajams 7, 25
Jėzus – Draugas amžinasis, Jis gyvenimo prasmė,

Mūsų laimė Jis, Šventasis,ir išganymo versmė.
O kiek daug bereikalingų mes patyrėme vargų,
Kad pagalbos Jo galingos nepaprašėme laiku.
Jei kankina abejonės ar užklumpa mus bėda,
Paskubėkim be dvejonės eit pas Jėzų su malda.
Jis vienintelis pasauly moka lengvinti naštas,
Vien Jisai atleisti gali mūsų nuodėmes, klaidas.
Gal bejėgiai kartais verkiam, prislėgti vargų, buities?
Nuoširdžioj maldoj atverkim Jėzui rūpestį širdies.
Jei skaudi vienatvė spaudžia, Jei praradome draugus,
Jėzus, kurs savus priglaudžia, draugas amžinas mums bus.
(Originalus tekstas: Joseph M. Scriven, 1855)
Taip, Jėzus yra mūsų Užtarėjas prieš Dievą! Kaip pasisekė, kad Jį turime! Kai esame vieniši, liūdni, pargriauti žemyn arba kai mums kas nors gresia, bėgame pas Jį. Jo stipriose rankose esame saugūs.
JIS čia, žemėje, visko patyrė ir išgyveno. JIS gimė kaip mažas vaikas, turėjo išmokti vaikščioti ir augo. JIS patyrė neklusnumo amžių ir brendimą su visais jo neramumais. Jis džiaugėsi ir liūdėjo, Jam sekėsi ir nesisekė. JIS turėjo išmokti skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Vėliau Jėzus dirbo dailide su savo tėvu. Trisdešimt metų Jis gyveno kaip ir visi, buvo alkanas ir ištroškęs, linksmas ar pavargęs, šalo ir liejo prakaitą. Jam buvo nesvetima pagunda meluoti. JIS visaip buvo gundomas kaip ir mes. Tačiau Jėzus, priešingai nei mes, nenusidėjo.
Todėl Jis gali visuose dalykuose atstovauti mums prieš Dievą. JIS sėdi Tėvo dešinėje ir užtaria mus! JIS kupinas atjautos ir gailestingumo. JIS žvelgia ne į mūsų purvą, bet į mūsų širdį – ar ši Jo ieško ir Jį myli.
Mums nereikia jokio kito tarpininko su dangiškuoju Tėvu – vien tik Jėzaus! JIS rūpinasi mumis ir neša mūsų silpnumą. JIS mus taip myli, kad vadina savo Nuotaka. JIS ruošia mums dangiškus namus, kur amžinai gyvensime su Juo. Ten viešpataus Dievo šlovė, o mes patirsime pilnatvę.
Kaip JIS myli savo mažas avis! JIS daro viską, kad jas išlaikytų ir apsaugotų. JIS džiaugiasi, kai jos jį giria ir liaupsina bei Juo pasitiki. Jis yra tarp jų – galingas Karalius ir Viešpats.
Ačiū, Jėzau, kad Tu atėjai! Tau kaip žmogus žinai mūsų gyvenimą, Tu pats patyrei visus pakilimus ir nuopuolius. Todėl Tu gali puikiai mane suprasti ir man padėti eiti savo keliu. Taip, pasitikiu Tavimi!
Biblijos skaitinys šiandien: Jono evangelija 1, 1–18

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*