Rūpesčiai ir vargai – 2016-12-22

Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.
Evangelija pagal Mat
ą 6, 34


Jėzus supranta mus. JIS žino, koks yra mūsų gyvenimas bei kad esame dėkingi už gėrį ir kad džiaugiamės tuo. Taip pat JIS žino, kiek per dieną mes turime rūpesčių ir vargo.
Jėzus linki mums tokio gyvenimo būdo, koks buvo anksčiau. JIS nenori, kad mes patirtume rūpesčių ir vargą. Mūsų mąstymas turi būti laisvas nuo bereikalingų rūpesčių, o dienos turi būti pilnos dėkingumo ir džiaugsmo, bet ne vargo. Tad eilutė prasideda žodžiu todėl:
Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ arba: ‘Ką gersime?’, arba: ‘Kuo vilkėsime? Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.
Taip, mūsų dangiškasis Tėvas trokšta būti mūsų Tėvu. Jo karalystė begalinė ir tai JIS nori suteikti mums. JIS laukia, kol patikėsime Jo dovanomis. Dievas nori, kad Jam perduotume savo rūpesčius ir priimtume Jo malonę.
Kartą mokiniai keliavo jūra. Tačiau jie pamiršo įsidėti maisto. Jėzus papriekaištavo jiems dėl rūpesčių. Tad JIS viena bandele pasotino tūkstantį žmonių. JIS peikė jų menką tikėjimą.
Kitą kartą jie keliavo jūra ir pasirodė audra. Mokiniai pagalvojo, kad jau pabaiga, jie taip susirūpino ir baiminosi. Tačiau Jėzus miegojo! JIS ils
ėjosi Dievo glėbyje. Kai mokiniai Jį pažadino, Jėzus vėl peikė jų menką tikėjimą.
Jėzus mano, kad pasitikėjimas dangiškuoju Tėvu atitraukia mūsų rūpesčius. JIS ne tik susirūpinęs mumis ir viskuo, ko mums reikia, bet ir nori prisiimti kasdieninius vargus bei suteikti palaimą. Kaip gera, kai darbas einasi gerai ir jam netrukdo jokios smulkmenos! Taip, JIS nori pakeisti vargus palaima.
Kaip gera, kad mes turime dangiškąjį Tėvą ir Jėzus yra mūsų užtarėjas! Tad meskime šalin bereikalingus rūpesčius! Imkimės darbų iš naujo, nes Dievas palaimins mūsų darbus!

D
ėkoju, Jėzau, kad esi man ištikimas, geras Užtarėjas prieš Tėvą! Tu pagalvoji apie tūkstančius smulkmenų ir gerai rūpiniesi manimi. Tu laimini mano darbą, tad aš galiu jį atlikti džiaugsmingai! Kaip gera gyventi kartu su Tavimi!!

Biblijos skaitinys
šiai dienai: Psalmė 35, 1 – 17

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*