Dievas vs. pinigai – 2016.12.20

Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus.
Laiškas galatams 6, 7
Dievas yra šventas; JIS yra Teisėjas, teisiantis visas širdies mintis ir jausmus. JIS gali tai padaryti ir yra vienintelis, kuris gali teisėtai ir teisingai valdyti.
Kai skaitau apie Ananiją ir Safyrą Apaštalų darbų 5-ame skyriuje, man darosi nejauku. Dievas yra labai tikslus Teisėjas! Ir aš norėčiau dar kartą patikrinti savo gyvenimą, ar jis yra teisingas.
Anuomet daug Jėzaus pasekėjų pardavė savo sklypus, kad bendruomenė galėtų nupirkti maisto vargšams. Sutuoktiniai Ananijas ir Safyra taip pat pardavė savo žemę. Jie pasielgė taip, tarsi norėtų viską atiduoti Dievui, bet vieną dalį pasiliko sau. Petras galvojo, kad jie neprivalo parduoti sklypo ir visko atiduoti. Bet jie melavo Dievui į akis taip darydami. Abu krito ant žemės negyvi ir šventa baimė apėmė visą bažnyčią bei visus, kurie tai išgirdo.
Kai kurie mano, kad dėl to, jog nemato Dievo, o piniginiai reikalai vyksta prie 2 arba 4 akių, galima drįsti būti netiksliam. Sakyti viena, o daryti kita… Bet Dievas nesiduoda išjuokiamas. JIS yra šventasis!
Ypač pinigų klausimu bendruomenės finansinė situacija dar kartą atspindi, koks yra jos mokymas apie pinigus. Pagundymų daug ir ne kiekvienas lieka pastovus. Bet dėl Jėzaus mums yra atleista, kai tai nuoširdžiai išpažįstame ir paliekame. Bet tas, kuris nori slapukauti, susiduria su šventu Dievu. Viskas, kas vyksta slaptai, ir tai, ko kiti negali žinoti, yra nuodėmė – taip galima trumpai, glaustai ir aiškiai pasakyti.
Daugelis pažada Dievui, bet vėliau to nesilaiko. „Aš daug tau duosiu, jei mane išgelbėsi ir laiminsi“ – taip kai kurie sako. Ir kai Dievas išgelbsti ir palaimina, JIS turi teisę sulaukti to, kas pažadėta… Ar ne tiesa?
Kai kurie norėtų paremti gerą darbą ir pažada tam tikrą sumą pinigų. Bet jie vėl ir vėl atideda  ir tai, ką pažadėjo, panaudoja kitur. Jie nori padaryti kai ką didelio ir švento, bet yra nevaisingi.
Kas pažadėjo dešimtinę, turi to laikyti. Dievas laikosi to, ką JIS žada. Taip pat ir mes privalome laikytis savo žodžio, kai JIS yra mūsų Dievas. Kitaip Dievo vardas šiame ir nematomame pasaulyje bus šmeižiamas. Gal būtų geriau, jei mes nieko nežadėtume?
Ne kiekvienas, kuris nusižengia piniginiuose reikaluose, iš karto krenta negyvas. Dievas yra kantrus ir laukia mūsų atgailos. Bet kiekvienas iš karto netenka Dievo palaiminimo pinigais ir jį apima rūpesčio dvasia. Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas!!!
Ačiū, Dangiškasis Tėve, už daugybę Tavo palaiminimų! Taip, Tu ištikimai rūpiniesi manimi ir kitais, kurie Tavimi pasitiki. Mes nenorime, kad mūsų mintys nuolat suktųsi apie pinigus, mes norime tau tarnauti! Tu turi būti mūsų Dievas, o ne pinigai!!!
Biblijos skaitinys šiandien: Psalmė 33,1– 22 (atkreipkite dėmesį į 18 eilutę)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*