Gyvųjų Dievas – 2016-12-16

Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas!
Evangelija pagal Mat
ą 22, 32
Abraomas, Izaokas, Jokūbas … visi yra gyvi, jie nemirę! Visi, kurie yra įrašyti į gyvenimo knygą, niekada nemirė, bet gyvena, nes jų Dievas yra gyvųjų Dievas, bet ne mirusiųjų.
Jėzus Kristus įveikė mirtį. JIS buvo mirusiųjų karalystėje ir susirinko visus Dievo vaikus. Iš tiesų mirtis yra atlygis už nuodėmes, bet kadangi Jėzus išpirko kaltes, mes keliaujame nebaudžiami. JIS nuplovė ir atleido nuodėmes. Tad mirtis nebėra atlygis už nuodėmes!
Tie, kurie susikuria savo diev
ą ir nepriima gyvųjų Dievo, kurie patys ieško kelio danguje ir nenori eiti tuo keliu, kurį jiems paskyrė Dievas, tie gauna tai, ką užsitarnavo. Taip būna be Dievo. Dievas leidžia lyti lietui ir šviesti saulei virš teisiųjų ir neteisiųjų, tačiau jei žmogus atmeta Dievą, JIS apleidžia. Yra taip, lyg jis niekada nebūtų gyvenęs. Dievas nėra mirusiųjų Dievas, JIS yra gyvųjų Dievas!
Tai didelė paguoda tiems, kas yra praradę savo vaikus: su Dievu jie yra gyvi, sėdi Dievui ant kelių. Danguje pilna vaikų!
Tai didelė paguoda visiems, kurie praradę mylimus žmones. Jie gyvi ir laukia mūsų! Regėsime juos ir džiaugsimės kartu, nes kiekvienas priekaištas ir skundas bus pamirštas!
Tai stipri paguoda ir man. Kai mirsiu, Jėzus pasiims mane į glėbį ir nusineš į savo karalystę.
Mirtis tai ne juodoji skylė Žemėje. Turėkime viltį! Šventoji Dvasia įdeda į mūsų širdį suvokimą, kad mes gyvensime!
Tad ruoškimės tam. Gyvenkime taip, kad bet kuriuo metu galėtume stoti prieš Jėzų. Net jei ir kenčiame arba esame sudėtingoje padėtyje, gyvenkime džiaugsmingai ir su viltimi. Juk nėra jokios pabaigos! Jėzus sako: Štai aš visa darau nauja!

Dėkoju, Jėzau, kad esi durys į Dangų ir pas Dievą! Tu sumokėjai už mane. Tu esi VIEŠPATS virš gyvenimo ir mirties. Su Juo nėra jokios pabaigos. Dėkoju už viltį, kurią suteiki, dėkoju už paguodą, kuri pakelia, dėkoju už džiaugsmą prieš džiugesį danguje ir dėkoju, kad dabar išgyvenau gabalėlį dangaus. Tu esi geras man!

Biblijos skaitinys
šiandienai: 31 psalmė, 20 – 25

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*