Jo balsą girdėti – 12.12.2016

Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių!
Žydams 4, 7
Šiandien …tai manoma ne šiuo laiku, bet Šiandien, šią dieną! Šią dieną yra įmanoma išgirsti Dievo balsą. Taip mano ir Jėzus Jono 10 skyriuje. Avys kiekvieną dieną yra piemens vedamos į ganyklą, ir JIS sako: jos girdi mano balsą, jos pažįsta mano balsą ir jos seka mane. Jėzui yra savaime suprantama, kad Jo avys, Jo mokiniai girdi Jo balsą, ir būtent kasdien.
Biblija mus perspėja, kad klausytume VIEŠPATIES balso. Nes priešingu atveju nebus jokio pokalbio ir jokio bendravimo su Juo. Jei JIS su mumis daugiau nekalbės, tai mes jau nurašyti ir mirę Jam. Todėl yra taip svarbu Jį girdėti!
Tai gali būti labai retai, kad mes Jo balsą išgirsime akustiškai. JIS dažniausiai kalba kitaip su mumis. JIS davė mums sąžinę, kuri mokosi gyventi pagal Jo kriterijus, kad JIS mus galėtų įspėti per mūsų sąžinę. JIS kalba mūsų Dvasioje. Staiga mes suvokiame dalykus, kuriuos JIS mums įdeda į širdį. JIS kalba per gamtą. Mes suvokiame Jo didybę, Jo meilę, Jo charakterį ir kartais ji yra palyginimas mūsų šiandieninei situacijai. JIS kalba maldoje; ne tik mes kalbame. Maldoje, tyloje JIS paaiškina mums dalykus. JIS kalba per savo Žodį, Bibliją. Ne kiekviena eilutė šiai dienai yra aktuali, bet kai skaitome, Dievas veda mūsų akis taip, kad staiga tam tikra eilutė prabyla į mus labai aiškiai. JIS išskiria ją iš visų kitų ir tą pačią akimirką mes žinome: čia Dievas sako man!
Taip, Dievas kalba, o mes klausykime, kad mūsų širdis neužkietėtų Jo balsui! Ne tik klausykime, bet ir veikime pagal Jo Žodį, tokiu būdu JIS galės mus ir toliau vesti. JIS nori būti arti mūsų visą dieną ir kalbėti mums. Tada mes turime tai įgyvendinti praktikoje, nes priešingu atveju nieko neišmoksime.
Mes galime savo širdį užkietinti, jeigu Juo netikėsime. Ir jeigu nieko nedarysime, ką JIS uždeda mums ant širdies. Tuomet JIS pamažu pradės tylėti …
Ačiū, Jėzau, Tu pats esi Dievo Žodis!
Tu kalbi su manimi ir saugiai vedi mane savo keliu. Padėk man, vis geriau suprasti Tavo balsą ir duok man drąsos, veikti pagal Tavo Žodį! VIEŠPATIE, aš nenoriu, kad mano širdis būtų kieta ir neklusni, bet noriu turėti širdį, kuri Tave mylėtų ir Tave sektų!
Biblijos skaitinys šiai dienai: Psalmių 29, 1 – 11

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*