Ko bijoti? Dievas yra čia! – 2016.12.05

Aš, Aš guodžiu tave. Kas gi tu, kad bijotum mirtingo žmogaus, žmogaus sūnaus, kuris yra lyg žolė? Tu užmiršai VIEŠPATĮ, savo Kūrėją, kuris ištiesė dangus ir sukūrė žemę.
Izaijo 51, 12f
Vienintelis Dievas turi valdžią! JIS sukūrė dangų ir nustatė jūrai ribas, JIS išlaiko visatą ir žemę. Tai JIS leidžia valdovams iškilti ir JIS juos nuverčia. Kiek daug jau buvo didelių karalysčių, tačiau kur yra jos dabar? Dievas vykdo teismą, kai didieji perdaug išpuiksta …
Dievas rūpestingai prižiūri savo bažnyčią, savo mažąją kaimenę. Niekas negali nebaudžiamas jos išgąsdinti ir persekioti. Siaubingas bus tuomet Dievo kerštas! JIS yra mažosios kaimenės apsauga, jos Karalius, kuris ištikimai ja rūpinasi.
JIS yra arti mažosios kaimenės, taip arti, kad JIS gali ją paguosti. Taip, vidury šios silpnos, mažos kaimenės yra visagalis Dievas! Todėl JIS gali pasakyti: kodėl tu bijai? Ar tu negalvoji apie savo Dievą? Ar tu manai, Aš tave pamiršau ar nebeturiu daugiau jėgos? Pažiūrėk į mano darbus ir tu žinosi, kad man visai nesunku tau padėti! Prisimink tą laiką, kai buvai mano artybėje, ir Aš padariau dėl tavęs didelių dalykų! Ne, nebijok! Nebijok žmonių, kurie šiandien iškyla, o rytoj jų nebėra. Aš vienintelis pasilieku ir Aš vienintelis duodu tau saugumą, ramybę ir džiaugsmą!
Tai mūsų reikalas būti su VIEŠPAČIU artimame ryšyje. Ir Jo reikalas yra mus saugoti. JIS padarys, ką apreiškė, pažadėjo. O kur esame mes?
Atsigręžkime į Jį visiškai ir pilnai Juo pasitikėkime. Būkime Jo artybėje ir apvalykime širdį bei rankas. Giedokime jau dabar Jam šlovinimo giesmes, nors piktasis šnypščia iš įtūžio ir nori mus įbauginti. Dievas yra ten, kur Jo žmonės Jį šlovina ir garbina!
Šlovinimas ir dėkojimas yra mūsų ginklas prieš visus priešus. Nes Dievas gyvena savo tautos šlovinime. Šlovinimas suriša priešo jėgą, ir Dievas gali džiaugsmingai atlikti savo darbą. Taip, ieškokime Jo, švęskime Jo artumą ir žvelkime į Jį, užuot bijoję ir būgštavę!
Ačiū, Tėve danguje, kad Tu žvelgi į mane! Tavyje aš esu saugus ir baimė, nuogąstis ir rūpesčiai tampa visai maži. Nes Tu esi mano Padėjėjas ir mano Gelbėtojas, ko dar turėčiau bijoti?
Biblijos skaitinys šiai dienai: Psalmių 22, 23 – 32

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*