Jis saugo mane – 2016.11.23

„Kas mane myli, tą gelbėsiu, –
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu, –
su juo būsiu varge,
jį išgelbėsiu, pagerbsiu.
Ps 91, 14-16
Taip Dievas kalba. Jis kalba savo mylimam vaikui. Ar mes taip pat norėtume išgirsti šiuos žodžius?
JIS kalba žmogui, kuris Jį myli. Kuris glaudžiai susisiejęs su Jėzumi. Tas, kuris tvirtai prisitvirtinęs prie Jėzaus ir niekada Jo nepaliks. Ateik, ką gali, aš stipriai tave laikau! – Nes kur dar rasi pagalbą, užuojautą ir gailestingumą? Kas gali išgelbėti ligoje, kančioje ir mirtyje?
Jėzus pažada: jei aš nuo Jo priklausysiu, Jis mane neš. JIS mane neš nepriklausomai nuo situacijos. Nieko jam nėra per sunkaus, JIS žino kiekvieną situaciją. Taip, su Juo esu saugus.
Ir taip einu per dieną: Aš tvirtai prisitvirtinu prie Jėzaus, mano Viešpaties. Visą dieną su Juo kalbuosi ir Jo klausausi. Ar vairuoju, ar dirbu, ar skalbiu… JIS stovi šalia manęs ir aš tyliai arba garsiai pasakoju Jam, ką mąstau, klausausi, ką Jis pasakoja man. Mes esame geriausi draugai.
Tik kai Jį apleidžiu, tuomet man iškyla pavojus. Tada greitai ateina piktos mintys, nesiseka darbe, prasilenkiu su tiesa ir taip einu tol, kol apskritai sugriūvu.
Ne, mes to tikrai nenorime! Mieliau tvirtai laikysimės už Jėzaus. Ir jei kas nors įsiterps tarp mūsų, mes nepasiduosime! Mes dar stipriau kabinsimės už Jo.
Jėzus myli žmones, kurie kabinasi į Jį. Jam nepabosta jų gelbėti. Jėzus žino, kokie kūriniai esame: nešventi, greitai pakeičiantys nuomonę, pagyrūnai, išdidūs… JIS mato mus, mažus žmones, ir galvoja: be manęs jie yra pražuvę – tokie dideli ir stiprūs?! Bet tai tėra išorė, kai viskas taps rimta, jie neteks drąsos….
JIS mėgsta, kai Jo vaikai kabinasi į Jį gerais ir blogais laikais, kai kartu džiaugiamasi, dainuojama, giriamas Viešpats, skaitomas Jo Žodis ir trokštama tikro gyvenimo. Ten Jis jaučiasi gerai. Ten JIS išlieja savo palaiminimą. Kas drįsta kenkti Jo vaikams? Tas privalės susidurti su viešpačių Viešpačiu… Nes Jėzus myli savo vaikus!
Ačiū, Jėzau! Tu esi mano Gelbėtojas, Pagalbininkas ir geriausias Draugas! Aš niekada Tavęs nepaleisiu, nes Tavyje randu saugumą, džiaugsmą, atleidimą, taiką ir tikrą pripažinimą. Tu palaikai mane, kai kabinuosi į Tave. Taip, Tu esi mano Viešpats, mano gerasis Ganytojas, mano Karalius ir Gelbėtojas!!!
Biblijos skaitinys šiandien: Ps 13

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*